Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoasu29 trong 09:57:05 AM Ngày 25 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11583Tiêu đề: điện từ
Gửi bởi: hoasu29 trong 09:57:05 AM Ngày 25 Tháng Tám, 2012
Cho đoạn mạch RLC mắc vào mạch điện tần số f1 thì cảm kháng là 36 ôm và dung kháng là 144 ôm. Nếu mạng điện có tần số f2= 120Hz thì cường độ dòng điện cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. tìm giá trị f1?
................Mong mọi người giúp em.............


Tiêu đề: Trả lời: điện từ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 11:39:35 AM Ngày 25 Tháng Tám, 2012
Cho đoạn mạch RLC mắc vào mạch điện tần số f1 thì cảm kháng là 36 ôm và dung kháng là 144 ôm. Nếu mạng điện có tần số f2= 120Hz thì cường độ dòng điện cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. tìm giá trị f1?
................Mong mọi người giúp em.............

ta có: [tex]2\pi f_1L=36;\frac{1}{2\pi f_1C}=144[/tex]

=> L = 5184C

ứng với f2 thì cộng hưởng => [tex]2\pi f_2L=\frac{1}{2\pi f_2C}[/tex]

kết hợp 2 pt tìm được L = 0,3 pi => f1 = 60 Hz