Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phatthientai trong 06:46:58 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11577Tiêu đề: Bài tập về dao động tắt dần
Gửi bởi: phatthientai trong 06:46:58 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2012
Nhờ mọi người giải giúp mình câu này với
Một con lắc lò xo nằm trên mặt phẳng. gồm lo xo nhẹ, độ cứng k=50N/m. một đầu cố định đầu kia gắn với vật nhỏ khối lượng m1=100g . Ban đầu giữ m1 tại vị trí lò xo bị nén 10cm. đặt 1 vật nhỏ khác kl m2=400g sát m1 rồi thả nhẹ cho vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương trục của lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa các vật mới mặt phẳng ngang là 0,05. Lấy g=10m/s^2. Thời gian từ khi thả m2 đền khi dừng lại là
a.2,16s
b.0,31s
c.2,21s
d.2,06s


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động tắt dần
Gửi bởi: traugia trong 10:37:15 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2012
Nhờ mọi người giải giúp mình câu này với
Một con lắc lò xo nằm trên mặt phẳng. gồm lo xo nhẹ, độ cứng k=50N/m. một đầu cố định đầu kia gắn với vật nhỏ khối lượng m1=100g . Ban đầu giữ m1 tại vị trí lò xo bị nén 10cm. đặt 1 vật nhỏ khác kl m2=400g sát m1 rồi thả nhẹ cho vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương trục của lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa các vật mới mặt phẳng ngang là 0,05. Lấy g=10m/s^2. Thời gian từ khi thả m2 đền khi dừng lại là
a.2,16s
b.0,31s
c.2,21s
d.2,06s
Khoảng thời gian cần tính được chia làm 2 giai đoạn :
     Giai đoạn 1 : Từ khi thả vật đến khi hai vật bắt đầu dời nhau (tại vị trí cân bằng khi đứng yên ban đầu)
                  [tex]t_{1} = \frac{T}{4} = \frac{\pi }{2}\sqrt{\frac{m_{1}+m_{2}}{K}} = \frac{\pi }{20}s[/tex]( chỗ này tính gần đúng )
       Vận tốc ở vị trí rời nhau là : Sử dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có:
              [tex]\frac{1}{2}K\Delta l^{2} = \frac{1}{2}(m_{1}+m_{2})v_{0}^{2} => v_{0} =1 m/s[/tex]
    Giai đoạn 2 : Kể từ khi dời nhau đến khi vật m2 dừng lại
  Sau khi dời nhau vật m2 chuyển động chậm dần đều với gia tốc a = -0,5 m/s2 và với vận tốc ban đầu là 1m/s
 => thời gian chuyển động là : [tex]t_{2} = \frac{0-1}{-0,5} = 2 s[/tex]
Vậy khoảng thời gian cần tìm là : t = t1 +t2 = 2 + [tex] \frac{\pi }{20}[/tex] = 2,16 s


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động tắt dần
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:35:22 AM Ngày 25 Tháng Tám, 2012
Trích dẫn
       Vận tốc ở vị trí rời nhau là : Sử dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có:
              [tex]\frac{1}{2}K\Delta l^{2} = \frac{1}{2}(m_{1}+m_{2})v_{0}^{2} => v_{0} =1 m/s[/tex]
Cần có thêm công lực ma sát nữa:
+ [tex]\frac{1}{2}K\Delta l^{2} + \frac{1}{2}(m_{1}+m_{2})v_{0}^{2}=\mu.(m_1+m_2).g.A[/tex]
==> v=0,95(m/s).
+ Em xem thêm ở đây : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8802.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8802.0)