Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngocminh_1995 trong 03:30:54 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11576Tiêu đề: bài tập DDXC
Gửi bởi: ngocminh_1995 trong 03:30:54 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2012
1.mạch gồm điện trở R=100Ohm mắc nối tiếp vs cuộn dây thuần cảm L=1/(pi).điện áp đặt vào 2 đầu đoạn mạch có dạng u=400cos^{2}\(50omega t).cường độ dòng điện hiệu dung qua mạch=?
2.biểu thức điện áp 2 đầu 1 đoạn mạch:u=200cos\(omega t).tại thời điểm u=100V và đang tăng.hỏi vào tđ (t+T/4) điện áp u=?(bài này cô giáo em cho đáp án là 100căn2,nhưng em lại ra 100căn3,không biết em sai chỗ nào,mong mọi người giúp đỡ)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập DDXC
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:11:28 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2012
1.mạch gồm điện trở R=100Ohm mắc nối tiếp vs cuộn dây thuần cảm L=1/(pi).điện áp đặt vào 2 đầu đoạn mạch có dạng u=400cos^{2}\(50omega t).cường độ dòng điện hiệu dung qua mạch=?
2.biểu thức điện áp 2 đầu 1 đoạn mạch:u=200cos\(omega t).tại thời điểm u=100V và đang tăng.hỏi vào tđ (t+T/4) điện áp u=?(bài này cô giáo em cho đáp án là 100căn2,nhưng em lại ra 100căn3,không biết em sai chỗ nào,mong mọi người giúp đỡ)

bài 1 em coi lại dữ kiện nhé.
bài 2: như là 1 bài dao động cơ tìm x2 tại thời điểm t2 khi biết (t1,x1)
Em dùng vecto quay biểu diễn u mà làm.
u1=100v, đang tăng ==> vecto quay hợp trục ngang 1 góc [tex]\pi/3[/tex] và đang ở dưới trục ngang
sau đó T/4 ==> vecto quay 1 góc [tex]\Delta \varphi=T/4.\omega=\pi/2[/tex]
[tex]==> cos(\pi/6)=u_2/U_0 ==> u_2=100\sqrt{3}[/tex] và đang giảm