Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kaichana trong 03:16:03 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11575Tiêu đề: Một số bài dao động cơ khó cần thầy cô và các bạn giải giúp
Gửi bởi: kaichana trong 03:16:03 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2012

Câu 1: Một con lắc đơn dao động điều hòa trong một thang máy đứng yên tại nơi có gia tốc trọng trường [tex]{\color{red} g=9,8 m/s^{2}}[/tex]với năng lượng 150mJ ( Mốc thế năng tại VTCB). Thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều xuống dưới với gia tốc [tex]{\color{red} 2,5 m/s^{2}}[/tex]. Biết rằng thời điểm thang máy bắt đầu chuyển động là lúc con lắc có vận tốc bằng 0. Chọn mốc thế năng mới là VTCB của con lắc trong hệ quy chiếu gắn với thang máy. Con lắc sẽ tiếp tục dao động điều hòa trong thang máy với năng lượng nào?
A. 83,3mJ.         B. 201mJ.         C. 112mJ           D. 141mJ

Câu 2: Một con lắc đơn dài 25cm, hòn bi nặng 10g và mang điện tích [tex]{\color{red} 10^{-4}}[/tex]. Lấy [tex]{\color{red} g=10 m/s^{2}}[/tex]. Treo con lắc đơn giữa 2 bản kim loại song song thẳng đứng cách nhau 22cm. Đặt vào hai bản một hiệu điện thế không đổi là 88V rồi kích thích cho con lắc dao động với biên độ góc nhỏ. Chu kỳ dao động của con lắc là:
A. 0,957s.        B.0,389s.        C. 0,659s.          D. 0,983s

Câu 3: Một vật có khối lượng m1 = 1,25 kg mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 200 N/m, đầu kia của lò xo gắn chặt vào tường. Vật và lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang có ma sát không đáng kể. Đặt vật thứ 2 có khối lượng m2 = 3,75 kg sát với vật thứ nhất rồi đẩy chậm cả 2 vật cho lò xo nén lại 8cm. Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy 2 vật chuyển động về một phía. Lấy [tex]{\color{red} \pi ^{2}= 10}[/tex], khi lò xo giãn cực đại lần đầu tiên thì hai vật cách nhau một đoạn là:
A. [tex]4\pi -8[/tex]cm.          B.16 cm.          C. [tex]2\pi -4[/tex]cm.            D. [tex]4\pi -4[/tex]cm.

Câu 4: Hai vật A và B gắn liền nhau và [tex]m_{b}= 2m_{a} = 200g[/tex] được treo vào một lò xo có độ cứng k= 50N/m.Nâng 2 vật lên đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên [tex]l_{0}= 30 cm[/tex] thì thả nhẹ. Hai vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất thì vật B tách ra. Chiều dài ngắn nhất của lò xo sau đó là:
A. 26 cm.           B. 24cm.          C. 30cm.          D.22cm.

Câu 5: Một con lắc lò xo ngang đang dao động điều hòa. Đúng lúc vật m đạt đến vị trí biên, người ta đặt nhẹ nhàng ( không vận tốc đầu) một vật khối lượng cũng bằng m lên trọng vật. Động năng cực đại của con lắc:
A. giảm [tex]\sqrt{2}[/tex] lần.         B. tăng [tex]\sqrt{2}[/tex] lần.      C. Tăng 2 lần.        D. Không thay đổi.

Em xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài dao động cơ khó cần thầy cô và các bạn giải giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:30:51 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2012
Câu 1: Một con lắc đơn dao động điều hòa trong một thang máy đứng yên tại nơi có gia tốc trọng trường [tex]{\color{red} g=9,8 m/s^{2}}[/tex]với năng lượng 150mJ ( Mốc thế năng tại VTCB). Thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều xuống dưới với gia tốc [tex]{\color{red} 2,5 m/s^{2}}[/tex]. Biết rằng thời điểm thang máy bắt đầu chuyển động là lúc con lắc có vận tốc bằng 0. Chọn mốc thế năng mới là VTCB của con lắc trong hệ quy chiếu gắn với thang máy. Con lắc sẽ tiếp tục dao động điều hòa trong thang máy với năng lượng nào?
A. 83,3mJ.         B. 201mJ.         C. 112mJ           D. 141mJ
Năng lượng khi thang máy chưa chuyển động ==> [tex]W=1/2mgl\alpha_0^2=150[/tex]
Khi con lắc đến biên, thang máy bắt đầu chuyển động nhanh xuống ==> g'=g-a=7,3m/s^2 và biên độ không đổi ==> [tex]W'=wtmax=1/2mg'l.\alpha_0^2=\frac{g'.W}{g}=111,7mJ[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài dao động cơ khó cần thầy cô và các bạn giải giúp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 04:32:42 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2012

Câu 2: Một con lắc đơn dài 25cm, hòn bi nặng 10g và mang điện tích [tex]{\color{red} 10^{-4}}[/tex]. Lấy [tex]{\color{red} g=10 m/s^{2}}[/tex]. Treo con lắc đơn giữa 2 bản kim loại song song thẳng đứng cách nhau 22cm. Đặt vào hai bản một hiệu điện thế không đổi là 88V rồi kích thích cho con lắc dao động với biên độ góc nhỏ. Chu kỳ dao động của con lắc là:
A. 0,957s.        B.0,389s.        C. 0,659s.          D. 0,983s


Cường độ điện trường [tex]E=\frac{U}{d}=400V/m[/tex]

Gọi chu kì con lắc lúc chưa có điện trường là T, khi có điện trường là T'
thì [tex]T'=T\sqrt{cos\alpha }[/tex]

với: [tex]T=2\pi \sqrt{\frac{l}{g}};tan\alpha =\frac{qE}{mg}[/tex]

=> T' = 0,957s
Tiêu đề: Trả lời: Một số bài dao động cơ khó cần thầy cô và các bạn giải giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:36:29 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2012
Câu 2: Một con lắc đơn dài 25cm, hòn bi nặng 10g và mang điện tích [tex]{\color{red} 10^{-4}}[/tex]. Lấy [tex]{\color{red} g=10 m/s^{2}}[/tex]. Treo con lắc đơn giữa 2 bản kim loại song song thẳng đứng cách nhau 22cm. Đặt vào hai bản một hiệu điện thế không đổi là 88V rồi kích thích cho con lắc dao động với biên độ góc nhỏ. Chu kỳ dao động của con lắc là:
A. 0,957s.        B.0,389s.        C. 0,659s.          D. 0,983s
Con lắc dao động trong điện trường có E=U/d=400V/m ==> con lắc chịu thêm lực điện trường F=qE=0,04N
+ gia tốc trọng trường biểu kiến [tex]g'=\sqrt{g^2+(F/m)^2}=2\sqrt{29}[/tex]
==> [tex]T'=2\pi.\sqrt{\frac{L}{g'}}=0,957(s)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài dao động cơ khó cần thầy cô và các bạn giải giúp
Gửi bởi: kaichana trong 04:39:15 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2012
thầy ơi. cho em hỏi luôn 3 bài kia được không ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài dao động cơ khó cần thầy cô và các bạn giải giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:44:33 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2012
Câu 5: Một con lắc lò xo ngang đang dao động điều hòa. Đúng lúc vật m đạt đến vị trí biên, người ta đặt nhẹ nhàng ( không vận tốc đầu) một vật khối lượng cũng bằng m lên trọng vật. Động năng cực đại của con lắc:
A. giảm [tex]\sqrt{2}[/tex] lần.         B. tăng [tex]\sqrt{2}[/tex] lần.      C. Tăng 2 lần.        D. Không thay đổi.
Khi chuyển động ngang, đến biên mà đặt nhẹ vật ==> biên độ vật không đổi chỉ có tần số góc thay đổi và khối lượng tăng 2 ==> tần số góc giảm \sqrt{2}
[tex]==> Wdmax'=1/2.(2m).A^2.\omega'^2=2.(1/2.m.A^2.\omega^2/2)=Wdmax[/tex] (D)


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài dao động cơ khó cần thầy cô và các bạn giải giúp
Gửi bởi: kaichana trong 04:49:32 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2012
em vẫn chưa hiểu chỗ đặt nhẹ thầy à


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài dao động cơ khó cần thầy cô và các bạn giải giúp
Gửi bởi: traugia trong 04:49:41 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2012

Câu 1: Một con lắc đơn dao động điều hòa trong một thang máy đứng yên tại nơi có gia tốc trọng trường [tex]{\color{red} g=9,8 m/s^{2}}[/tex]với năng lượng 150mJ ( Mốc thế năng tại VTCB). Thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều xuống dưới với gia tốc [tex]{\color{red} 2,5 m/s^{2}}[/tex]. Biết rằng thời điểm thang máy bắt đầu chuyển động là lúc con lắc có vận tốc bằng 0. Chọn mốc thế năng mới là VTCB của con lắc trong hệ quy chiếu gắn với thang máy. Con lắc sẽ tiếp tục dao động điều hòa trong thang máy với năng lượng nào?
A. 83,3mJ.         B. 201mJ.         C. 112mJ           D. 141mJ


Khi thang máy đi xuống nhanh dần đều thì gia tốc hiệu dụng là [tex]g_{h} = g - a = 7,3 m/s^{2}[/tex]
Khi thang máy đứng yên : [tex]W = \frac{1}{2}mgl\alpha _{0}^{2}[/tex]
Khi thang máy chuyển động : [tex]W' = \frac{1}{2}mg_{h}l\alpha _{0}^{2}[/tex]
 => W' = W.[tex]\frac{g_{h}}{g}[/tex] = 111,73 mJ

Tiêu đề: Trả lời: Một số bài dao động cơ khó cần thầy cô và các bạn giải giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:53:58 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2012
Câu 4: Hai vật A và B gắn liền nhau và [tex]m_{b}= 2m_{a} = 200g[/tex] được treo vào một lò xo có độ cứng k= 50N/m.Nâng 2 vật lên đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên [tex]l_{0}= 30 cm[/tex] thì thả nhẹ. Hai vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất thì vật B tách ra. Chiều dài ngắn nhất của lò xo sau đó là:
A. 26 cm.           B. 24cm.          C. 30cm.          D.22cm.
[tex](\Delta L0' = (mA.g/k)=2cm , \Delta L0=(mA+mB)g/k=6cm)[/tex]
Biên độ [tex]A=\Delta L0=6cm[/tex] khi chưa tách vật B
Khi đến biên mà vật bị tách ra biên độ con lắc thay đổi  vì VTCB bị thay đổi

[tex]==> A' = A +(\Delta L0-\Delta L0')=10cm[/tex]

[tex]==> Lmin=L_0+\Delta L0' - A' = 22cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài dao động cơ khó cần thầy cô và các bạn giải giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:57:54 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2012
em vẫn chưa hiểu chỗ đặt nhẹ thầy à
đặt nhẹ ý nói vận tốc của vật 2 bằng 0, trước va chạm vật 1 đến biên nên có v1=0, đặt nhẹ vật 2 lên nên v2=0 ==> sau va chạm 2 vật cũng có vận tốc bằng 0 ==> vị trí va chạm cũng chính là vị trí biên (đây là con lắc nằm ngang nên VTCB không thay đổi ==> Biên độ không đổi)


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài dao động cơ khó cần thầy cô và các bạn giải giúp
Gửi bởi: traugia trong 04:59:30 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2012

Câu 3: Một vật có khối lượng m1 = 1,25 kg mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 200 N/m, đầu kia của lò xo gắn chặt vào tường. Vật và lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang có ma sát không đáng kể. Đặt vật thứ 2 có khối lượng m2 = 3,75 kg sát với vật thứ nhất rồi đẩy chậm cả 2 vật cho lò xo nén lại 8cm. Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy 2 vật chuyển động về một phía. Lấy [tex]{\color{red} \pi ^{2}= 10}[/tex], khi lò xo giãn cực đại lần đầu tiên thì hai vật cách nhau một đoạn là:
A. [tex]4\pi -8[/tex]cm.          B.16 cm.          C. [tex]2\pi -4[/tex]cm.            D. [tex]4\pi -4[/tex]cm.Vận tốc của hai vật khi đi qua VTCB lần 1 là : [tex]v=8\sqrt{\frac{200}{5}} = 16\sqrt{10} cm/s[/tex]
Ngay sau khi rời VTCB lần 1 thì hai vật bắt đầu tách rời nhau :
          Vật m1 tiếp tục dao động điều hoà với chu kì : [tex]T = 2\pi \sqrt{\frac{1,25}{200}}=0,5 s[/tex]
 và với biên độ : A1 = [tex]\frac{v}{4\pi } = 4cm[/tex]
         Vật m2 tiếp tục chuyển động thăng đều : Sau thời gian 1/4 chu kì của m1 thì m2 đi được quãng đường là
                    S = v.T/4 = [tex]2\sqrt{10}cm[/tex]
=> Khoảng cách giữa hai vật là : d = [tex]2\sqrt{10}[/tex] - 4 = 2.3 cm = [tex]2\pi -4 (cm)[/tex]
Đáp án C
Tiêu đề: Trả lời: Một số bài dao động cơ khó cần thầy cô và các bạn giải giúp
Gửi bởi: kaichana trong 06:04:44 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2012
cảm ơn thầy và các bạn