Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TIN HỌC => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 08:24:15 PM Ngày 23 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11566Tiêu đề: Lập thuật toán Pascal giải phương trình bậc hai.
Gửi bởi: Alexman113 trong 08:24:15 PM Ngày 23 Tháng Tám, 2012
Các bạn, anh chị giúp em viết chương trình giải phương trình bậc hai trong Pascal với, em xin cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Lập thuật toán Pascal giải phương trình bậc hai.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:05:53 PM Ngày 23 Tháng Tám, 2012
Các bạn, anh chị giúp em viết chương trình giải phương trình bậc hai trong Pascal với, em xin cảm ơn.
lâu quá không lập trình quên cấu trúc pascal rời nhưng giải thuật như sau
khai báo biến a,b,c,delta
nhập a,b,c
if a=0 then
 xuất ra ("khong la PT bac 2")
else
      Delta = b^2-4*a*c
        if (Delta<0) then
             xuất "PTVN"
        else
             if (Delta=0) then
                  xuat ("PT co nghiem kep",x1=x2=-b/2a)
             else
                  xuat ("PT co 2 2nghiem",x1=-b+can(Delta)/2a,x2=-b-can(Delta)/2a)
             end if
        end if
end if


Tiêu đề: Trả lời: Lập thuật toán Pascal giải phương trình bậc hai.
Gửi bởi: tinhoc trong 11:15:00 AM Ngày 24 Tháng Tám, 2012
trước hết xin cảm ơn thầy Hà Văn Thạnh.
@Alexman113: thầy Hà văn Thạnh đã có bài gợi ý chính xác rồi đấy. e dựa trên gợi ý đó để viết 1 bài hoàn chỉnh nhé. nếu gặp rắc rối trong việc chạy chương trình thì e hãy gửi lên bài code để mọi ng giúp e sửa lỗi ( nếu có) trong quá trình làm nhé.
E cũng không cần thắc mắc tại sao không có bài giải rõ rảng đâu. Vì ở những topic tương tự ntn cũng đã nói rõ về việc này rồi. Chỉ gợi ý tạo hướng đi và sửa lỗi chứ ko giải hoàn toàn.
Thanks!!!  ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Lập thuật toán Pascal giải phương trình bậc hai.
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 02:35:56 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2012
Bạn Alexman có thể tham khảo tại đây
PROGRAM Giai_phuong_trinh_bac_hai;
USES Crt;
VAR a,b,c,delta:real;
BEGIN
 Clrscr;
 Writeln('Nhap 3 he so a, b, c cua PT :' );
 Readln(a,b,c);
If a=0 then
If b=0 then
If  c=0 then
 write('PT co vo so nghiem.' )
Else
 Write('PT vo nghiem.' )
Else
 Write('PT co nghiem la: x=',-c/b )
Else
begin
 delta:=b*b-4*a*c;
If  delta<0 then
 write('PT vo nghiem.' )
Else
If  delta=0 then
 Write('PT co nghiem kep: x1=x2=',-b/(2*a))
Else
 Write('PT co 2 nghiem pb: x1=',(-b-sqrt(delta))/(2*a),' ; x2=', (-b+sqrt(delta))/(2*a) );
end;
 Readln;
END.


Tiêu đề: Trả lời: Lập thuật toán Pascal giải phương trình bậc hai.
Gửi bởi: phongproacma trong 09:30:51 PM Ngày 22 Tháng Chín, 2012
Bạn Alexman
VAR a,b,c,delta:real;
[/color]
mình nghĩ bạn viết sai rồi, theo mình biết thì kiểu số thực Real là khoản: 2,9*10^-39 tới 3,4*10^38
vậy nhở đâu nhập vào các hệ số là số âm thì sao. bạn xem lại nha


Tiêu đề: Trả lời: Lập thuật toán Pascal giải phương trình bậc hai.
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 09:42:19 AM Ngày 23 Tháng Chín, 2012
Bạn Alexman
VAR a,b,c,delta:real;
[/color]
mình nghĩ bạn viết sai rồi, theo mình biết thì kiểu số thực Real là khoản: 2,9*10^-39 tới 3,4*10^38
vậy nhở đâu nhập vào các hệ số là số âm thì sao. bạn xem lại nha
Bạn đã hiểu sai ý nghĩa rồi. Kiểu real dịch ra là kiểu số thực, mà đã là số thực thì cũng như trong toán học lấy hết các giá trị âm, dương,... Vì thế chương trình viết ở trên hoàn toàn đúng. Vui lòng xem lại kiến thức của bạn nhé.