Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: boyhungmubonly trong 06:56:09 PM Ngày 22 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11552Tiêu đề: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: boyhungmubonly trong 06:56:09 PM Ngày 22 Tháng Tám, 2012
  Biết S1 và S2 là hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước có phương trình [tex]u1=0,2.cos(200\Pi t)cm[/tex] và [tex]u2=0,2.cos(200\Pi t+\Pi )cm[/tex], hai nguồn sóng cách nhau 10cm. Xét điểm M là điểm nằm trên đường cực đại có khoảng cách S1M=7cm, S2M=2cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước [tex]v=\frac{200}{3}cm/s[/tex]. Trên đoạn S2M có bao nhiêu đường cực đại đi qua?
A: Có 6 đường cực đại kể cả đường tại M
B: Có 7 đường cực đại kể cả đường tại M
C: Có 8 đường cực đại kể cả đường tại M
D: Có 9 đường cực đại kể cả đường tại M

Thầy cô giúp em bài này với. Bài này em thắc mắc chỗ S1M=7cm, S2M =2cm mà trong khi S1S1=10cm, vậy thì không thể có điểm M thỏa mãn, thầy cô giúp em luôn chỗ khúc mắc này. em cảm ơn!!Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:55:59 PM Ngày 22 Tháng Tám, 2012
 Biết S1 và S2 là hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước có phương trình [tex]u1=0,2.cos(200\Pi t)cm[/tex] và [tex]u2=0,2.cos(200\Pi t+\Pi )cm[/tex], hai nguồn sóng cách nhau 10cm. Xét điểm M là điểm nằm trên đường cực đại có khoảng cách S1M=7cm, S2M=2cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước [tex]v=\frac{200}{3}cm/s[/tex]. Trên đoạn S2M có bao nhiêu đường cực đại đi qua?
A: Có 6 đường cực đại kể cả đường tại M
B: Có 7 đường cực đại kể cả đường tại M
C: Có 8 đường cực đại kể cả đường tại M
D: Có 9 đường cực đại kể cả đường tại M

Thầy cô giúp em bài này với. Bài này em thắc mắc chỗ S1M=7cm, S2M =2cm mà trong khi S1S1=10cm, vậy thì không thể có điểm M thỏa mãn, thầy cô giúp em luôn chỗ khúc mắc này. em cảm ơn!!Số liệu vô lý rồi.
cách giải mình nghĩ thế này.

Hai nguồn ngược pha nên số đường cực đại đi qua S2M được xác định:

[tex]S_1M-S_2M<(k+0,5)\lambda <S_1S_2-S_2S_2[/tex]

tại M: [tex]\frac{S_1M-S_2M}{\lambda }[/tex]

=> M thuộc cực đại thứ mấy...

Rồi xem trên S2M có tất cả bao nhiêu cực đại.

Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: boyhungmubonly trong 08:12:08 PM Ngày 22 Tháng Tám, 2012
thầy ơi. nhưng mà khi M không thuộc S1S2 thì sẽ tạo thành tam giác MS1S2. khi đó tổng hai cạnh luôn lớn hơn cạnh còn lại tức là S1M +S2M =9cm >S1S2=10cm. kai này vô lí wa. thầy giải thích jum em đi ạ


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:23:38 PM Ngày 22 Tháng Tám, 2012
thầy ơi. nhưng mà khi M không thuộc S1S2 thì sẽ tạo thành tam giác MS1S2. khi đó tổng hai cạnh luôn lớn hơn cạnh còn lại tức là S1M +S2M =9cm >S1S2=10cm. kai này vô lí wa. thầy giải thích jum em đi ạ

Thầy xem lại đúng như vậy, chắc số liệu sai rồi. Thầy sửa lại câu trên.