Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: chettroi trong 06:27:50 PM Ngày 21 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11547Tiêu đề: Bài điện lớp 9 khó
Gửi bởi: chettroi trong 06:27:50 PM Ngày 21 Tháng Tám, 2012
thầy cô và các anh chị giúp em giải bài này với.
1 sợi dây dẫn đồng chất tiết diện đều cuốn thành 1 khung kín hình chữ nhật ABCD. Nếu mắc nguồn điện U vào 2 điểm A, B thì cường độ dòng điện chạy qua nguồn I (AB) = 0,72 A.Nếu mắc nguồn điện U vào 2 điểm A, D thì cường độ dòng điện chạy qua nguồn I (AD) = 0,45 A. Nếu mắc nguồn điện U vào 2 điểm A, C thì cường độ dòng điện chạy qua nguồn I (AC) là bao nhiêu? ???
Cảm ơn ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện lớp 9 khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:00:44 PM Ngày 21 Tháng Tám, 2012
thầy cô và các anh chị giúp em giải bài này với.
1 sợi dây dẫn đồng chất tiết diện đều cuốn thành 1 khung kín hình chữ nhật ABCD. Nếu mắc nguồn điện U vào 2 điểm A, B thì cường độ dòng điện chạy qua nguồn I (AB) = 0,72 A.Nếu mắc nguồn điện U vào 2 điểm A, D thì cường độ dòng điện chạy qua nguồn I (AD) = 0,45 A. Nếu mắc nguồn điện U vào 2 điểm A, C thì cường độ dòng điện chạy qua nguồn I (AC) là bao nhiêu? ???
Cảm ơn ạ
Đặt cạnh có điện trở a,b (đặt a=kb)
Th1: [tex]\frac{U}{0,72}=\frac{(2a+b)b}{2a+2b}(1)[/tex]
Th2: [tex]\frac{U}{0,45}=\frac{(2b+a)a}{2a+2b}(2)[/tex]
Th3: [tex]\frac{U}{I}=\frac{(a+b)^2}{2a+2b}(3)[/tex]
(1) và (2) ==> [tex]\frac{0,45}{0,72}=\frac{(2kb+b)b}{(2b+kb)kb}=\frac{(2k+1)}{(2+k)k}[/tex]
==> k
(1) và (3) ==> [tex]\frac{I}{0,72}=\frac{(2kb+b)b}{(kb+b)^2}=\frac{2k+1}{(k+1)^2}[/tex]
thế k ==> I