Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ PHỔ THÔNG => Tác giả chủ đề:: timtoi trong 10:07:18 PM Ngày 20 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11539Tiêu đề: Bài dao động tắt dần.
Gửi bởi: timtoi trong 10:07:18 PM Ngày 20 Tháng Tám, 2012
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật đứng yên ở O, sau đó đưa vật đến vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s2. Vật nhỏ của con lắc sẽ dừng tại vị trí
A. trùng với vị trí O                 B. cách O đoạn 0,1cm      
C. cách O đoạn 0,65cm                 D. cách O đoạn 2,7cm
Nhờ thầy cô giải giúp.cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động tắt dần.
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 10:57:09 PM Ngày 20 Tháng Tám, 2012
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật đứng yên ở O, sau đó đưa vật đến vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s2. Vật nhỏ của con lắc sẽ dừng tại vị trí
A. trùng với vị trí O                 B. cách O đoạn 0,1cm      
C. cách O đoạn 0,65cm                 D. cách O đoạn 2,7cm
Nhờ thầy cô giải giúp.cảm ơn
mỗi [tex]\frac{1}{4}[/tex] chu kì biên độ của vật lại nhích lại gần O 1 đoạn [tex]x_{0} = \frac{F_{ms}}{K} = \frac{\mu mg}{K} = \frac{0,1.0,2}{1} = 0,02[/tex] m = 2cm
Độ giảm biên độ sau mỗi chu kì: [tex]\Delta A = \frac{4F_{ms}}{K} = \frac{4.\mu mg}{K} = \frac{4.0,1.0,2}{1} = 0,08[/tex] (m) = 8 cm.
Khi vật thực hiện dc 1 chu kì , biên độ giảm 8cm còn 2 cm lúc này vật đang ở vị trí biên cách vccb 2cm và đang tiến về  vccb, bây h biên độ dao động của vật đúng bằng độ giảm biên độ trong 1/4 chu kì nền khi về đến vccb thì vật dừng lại.([tex]A = x_{0}[/tex])