Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ PHỔ THÔNG => Tác giả chủ đề:: timtoi trong 09:59:31 PM Ngày 20 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11537Tiêu đề: Bài dao động cơ hay.
Gửi bởi: timtoi trong 09:59:31 PM Ngày 20 Tháng Tám, 2012
Một con lắc lò xo dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang với các thông số như sau: m=0,1Kg, vmax=1m/s,μ=0.05.tính độ lớn vận tốc của vật khi vật đi được 10cm.
Thầy cô giúp em với.


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ hay.
Gửi bởi: leaflife trong 08:33:19 AM Ngày 09 Tháng Tám, 2013
Một con lắc lò xo dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang với các thông số như sau: m=0,1Kg, vmax=1m/s,μ=0.05.tính độ lớn vận tốc của vật khi vật đi được 10cm.
Thầy cô giúp em với.
đề không cho vị trí ban đầu thì là sao tính vận tốc được
các bài về dao động tắt dần nhìn chung đều dùng định luật bảo toàn năng lượng, bạn có thể tìm trên diễn đàn nhiều bài tương tự