Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: 2-gullo trong 03:35:21 PM Ngày 20 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11530Tiêu đề: dao động của con lắc đơn trong hqc phi quán tính.
Gửi bởi: 2-gullo trong 03:35:21 PM Ngày 20 Tháng Tám, 2012
con lắc đơn có độ dài l=1m dao động điều hòa được treo trong 1 xe chạy trên măth phẳng nghiêng góc a=30* so với mặt phẳng ngang.tìm vtcb,lực căng dây tại vtcb của con lắc đơn khio xe trượt không ma sát xuống mặt phẳng nghiêng.khối lượng quả cầu treo ở con lắc m=100căn3.g=10m/s^2
Nhờ các thầy cô giúp đỡ.


Tiêu đề: Trả lời: dao động của con lắc đơn trong hqc phi quán tính.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:55:43 PM Ngày 20 Tháng Tám, 2012
con lắc đơn có độ dài l=1m dao động điều hòa được treo trong 1 xe chạy trên măth phẳng nghiêng góc a=30* so với mặt phẳng ngang.tìm vtcb,lực căng dây tại vtcb của con lắc đơn khio xe trượt không ma sát xuống mặt phẳng nghiêng.khối lượng quả cầu treo ở con lắc m=100căn3.g=10m/s^2
Nhờ các thầy cô giúp đỡ.
Khi xe trượt không ma sát xuống mặt phẳng nghiêng thì gia tốc của xe là [tex]a=gsin\alpha[/tex]

với [tex]\alpha[/tex] là góc của mặt phẳng nghiêng.

Vị trí cân bằng mới lệch 1 góc [tex]\beta[/tex] so với phương thẳng đứng, với

[tex]tan\beta =\frac{acos\alpha }{g-asin\alpha }[/tex] => [tex]\beta =...[/tex]

Gia tốc hiệu dụng: [tex]g_h_d=\frac{acos\alpha }{sin\beta }[/tex]
=> tìm lực căng dây khi qua vị trí cân bằng.Tiêu đề: Trả lời: dao động của con lắc đơn trong hqc phi quán tính.
Gửi bởi: 2-gullo trong 04:15:38 PM Ngày 20 Tháng Tám, 2012
cảm ơn thầy datheon.em hiểu rồi