Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhhai09x trong 07:51:35 PM Ngày 18 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11515Tiêu đề: giúp em bài tập tắt dần với !
Gửi bởi: anhhai09x trong 07:51:35 PM Ngày 18 Tháng Tám, 2012
một con lắc lò xo có độ cứng k =10N/m, một vật nặng m=100g. dao động trên mặt phẳng ngang, được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 5 cm, hệ số ma sát trượt là 0.1 . thời gian chuyển động thẳng của vật m lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng lần đầu tiên là bao nhiêu? . đáp số là 0.177s. nhưng em làm hok ra. mong giúp đỡ.
thanksss


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập tắt dần với !
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:40:58 PM Ngày 18 Tháng Tám, 2012
Gợi ý: ho:)
+ Trong quá trình dao động tắt dần con lắc nhận O1 và O2 làm VTCB tạm. Vị trí cân bằng tạm O1 và O2 cách VTCB O đoạn [tex]x_{0}[/tex]. Ta có: [tex]x_{0}=\frac{\mu mg}{k} = 0,01 (m) = 1 (cm)[/tex]
+ Bài toán tương đương với việc tính thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí biến A = 4 cm đến vị trí x = - 1 cm
+ Sử dụng đường tròn lượng giác em dễ dàng suy ra được thời gian đó là [tex]\Delta = 0,18s[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập tắt dần với !
Gửi bởi: anhhai09x trong 08:42:21 PM Ngày 18 Tháng Tám, 2012
đáp án trắc nghiệm cũng có t= 0.182 nhưng bạn em dùng đường tròn lượng giác ra giống đáp án cô giáo anh ạ !


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập tắt dần với !
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:51:56 PM Ngày 18 Tháng Tám, 2012
Có lẽ do việc lấy [tex]\pi = 3,14[/tex], nếu tính đến cuối cùng mới thay số thì ra xấp xỉ 0,182 s. Còn phương pháp thì tính như trên thôi


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập tắt dần với !
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 08:53:56 PM Ngày 18 Tháng Tám, 2012
đã có topic cho bài này roài


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập tắt dần với !
Gửi bởi: anhhai09x trong 11:16:15 AM Ngày 19 Tháng Tám, 2012
cho rồi nhưng em không thấy ai trả lời anh ạ