Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: rukabi hoc ly trong 12:59:00 AM Ngày 17 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11493Tiêu đề: Xác định hệ số công suất mạch ứng với ω1;ω2:
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 12:59:00 AM Ngày 17 Tháng Tám, 2012
Bài Toán: Cho mạch điện AB gồm 2 đoạn mạch AM nối tiếp MB. Trong đoạn mạch AM gồm một điện trở R nối tiếp với một tụ có điện dung C. MB có cuộn dây có độ tự cảm L và r. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u=U√2cos(ωt)V. Biết UAM vuông pha với UMB với mọi tần số góc ω. Khi mạch có cộng hưởng điện với tần số góc ωo thì UAM=UMB . Khi ω=ω1, thì UAM trễ pha góc α1 đối với UAB và UMB=U1. Khi ω=ω2, thì UAM trễ pha góc α2 đối với UAB và UMB=U′1. Biết α1+α2=Π/2;U1=3/4U′1. Xác định hệ số công suất mạch ứng với ω1;ω2:
A. cosφ=0,75;cos′φ=0,75
B. cosφ=0,75;cos′φ=0,45
C. cosφ=0,45;cos′φ=0,75
D. cosφ=0,96;cos′φ=0,96
anh chị thầy cô giúp em bài này với nhé
EM cảm ơn mọi người ạ


Tiêu đề: Trả lời: Xác định hệ số công suất mạch ứng với ω1;ω2:
Gửi bởi: niemkieuloveahbu trong 02:25:06 AM Ngày 17 Tháng Tám, 2012
Bài Toán: Cho mạch điện AB gồm 2 đoạn mạch AM nối tiếp MB. Trong đoạn mạch AM gồm một điện trở R nối tiếp với một tụ có điện dung C. MB có cuộn dây có độ tự cảm L và r. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u=U√2cos(ωt)V. Biết UAM vuông pha với UMB với mọi tần số góc ω. Khi mạch có cộng hưởng điện với tần số góc ωo thì UAM=UMB . Khi ω=ω1, thì UAM trễ pha góc α1 đối với UAB và UMB=U1. Khi ω=ω2, thì UAM trễ pha góc α2 đối với UAB và UMB=U′1. Biết α1+α2=Π/2;U1=3/4U′1. Xác định hệ số công suất mạch ứng với ω1;ω2:
A. cosφ=0,75;cos′φ=0,75
B. cosφ=0,75;cos′φ=0,45
C. cosφ=0,45;cos′φ=0,75
D. cosφ=0,96;cos′φ=0,96
anh chị thầy cô giúp em bài này với nhé
EM cảm ơn mọi người ạ

Bài này khá dài đây.

Trước hết,nhận xét 2 giá trị cos phải bằng nhau( thực chất chúng chỉ đổi vai trò các phần tử còn giá trị vẫn giữ nguyên)

UAM vuông pha với UMB với mọi tần số góc ω (http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathbf{\Rightarrow%20R.r=Z_l.Z_C})

mạch có cộng hưởng điện với tần số góc ωo thì UAM=UMB (http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathbf{\Rightarrow%20R=r\Leftrightarrow%20R^2=Z_l.Z_C})

Bạn vẽ  giản đồ vecto ra.

(http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathbf{cos\alpha%20_1=\frac{U_1}{U_{AB}}})

(http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathbf{cos\alpha%20_2=\frac{U'_1}{U_{AB}}})

(http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathbf{\frac{cos\alpha%20_1}{cos\alpha_2%20}=\frac{3}{4}}(1))

(http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathbf{\alpha%20_1+\alpha%20_2=\frac{\pi}{2}\Rightarrow%20cos\alpha%20_1=sin\alpha%20_2(2)})

(http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathbf{(1)+(2)\Rightarrow%20\left\{\begin{matrix}%20&%20cos\alpha%20_1=0,6%20\\%20&%20cos\alpha%20_2=0,8%20%20\end{matrix}\right.})

(http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathbf{\Rightarrow%20\left\{\begin{matrix}%20&tan\alpha_1=\frac{4}{3}%20\\%20&tan\alpha_2=\frac{3}{4}%20\end{matrix}%20\right.})

(http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathbf{tan\alpha%20_1=\frac{4}{3}\Rightarrow%20\frac{U_{MB}}{U_{AM}}=\frac{4}{3}\Leftrightarrow%20\frac{r^2+Z_L^2}{Z_C^2+R^2}=\frac{16}{9}})

(http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathbf{Z_C.Z_L=R^2\Rightarrow%20\left\{\begin{matrix}%20&Z_L=\frac{4R}{3}%20\\%20&%20Z_C=\frac{3R}{4}%20\end{matrix}\right.})

(http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathbf{\Leftrightarrow%2016Z_C^2+7Z_LZ_C-9Z_L^2=0\Rightarrow%20Z_C=\frac{9}{16}Z_L})

(http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathbf{cos\varphi%20=\frac{R+r}{\sqrt{(R+r)^2+(Z_L-Z_C)^2}}=0,96})

=> Đáp án : D.Tiêu đề: Trả lời: Xác định hệ số công suất mạch ứng với ω1;ω2:
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:36:42 AM Ngày 17 Tháng Tám, 2012
Bài này nằm trong tổng hợp Điện xoay chiều khó của thầy Đặng Việt Hùng bên hocmai.vn @@ 8-x
Còn xét tam giác đồng dạng gì nữa cơ@@ khủng bố


Tiêu đề: Trả lời: Xác định hệ số công suất mạch ứng với ω1;ω2:
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 12:32:23 PM Ngày 17 Tháng Tám, 2012
Bạn ơi bạn có thể cho mình cuốn tài liệu đó được không
Cảm ơn bạn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: Xác định hệ số công suất mạch ứng với ω1;ω2:
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 01:17:37 PM Ngày 17 Tháng Tám, 2012

Trước hết,nhận xét 2 giá trị cos phải bằng nhau( thực chất chúng chỉ đổi vai trò các phần tử còn giá trị vẫn giữ nguyên)
ANh ơi em ko hiểu câu này anh giúp cho em với ạ


Tiêu đề: Trả lời: Xác định hệ số công suất mạch ứng với ω1;ω2:
Gửi bởi: niemkieuloveahbu trong 02:15:56 PM Ngày 19 Tháng Tám, 2012
 ho:)

Trước hết,nhận xét 2 giá trị cos phải bằng nhau( thực chất chúng chỉ đổi vai trò các phần tử còn giá trị vẫn giữ nguyên)
ANh ơi em ko hiểu câu này anh giúp cho em với ạ

Bạn vẽ giản đồ véc tơ ra là thấy mà,:D,để ý thêm trước và sau vuông pha nhau sẽ thấy góc hợp của U mạch với I là bằng nhau nên cos bằng nhau thôi,:D.