Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kaichana trong 05:07:28 PM Ngày 16 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11486Tiêu đề: " Hai bài toán giao thoa cần được giải đáp
Gửi bởi: kaichana trong 05:07:28 PM Ngày 16 Tháng Tám, 2012
Câu 1: Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng A và B giống nhau, dao động điều hòa với biên độ là a, tạo ra trên bề mặt hai sóng kết hợp truyền đi với biên độ không đổi với bước sóng là 24cm. Một điểm M nằm trên mặt chất lỏng dao động với biên độ là a[TEX][\sqrt 2 \][/TEX]. Hiệu MB-MA có thể có giá trị nào?
Câu 2: Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động với pt [TEX]\[u = 5c{\rm{os}}200\pi t\,cm.\][/TEX]. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi và tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0.25 m/s. Hai điểm M, N trên mặt nước với AM = 4cm; BM = 3cm và AN = 4,25 cm; BN = 4,5 cm. SO sánh trạng thái dao động của các nguồn với trạng thái dao động của 2 điểm M và N :
A. N cùng pha với các nguồn, M dao động cực đại
B. M cùng pha với các nguồn, N không dao động
C. N ngược pha với các nguồn, M không dao động
D. M ngược pha với các nguồn, N không dao động.
   
 Riêng câu thứ 2 xin các thầy cô và các bạn chỉ cho em cách nhận nhanh ra vấn đề với các dạng bài này để đỡ tốn thời gian vì làm trắc nghiệm. Em cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: " Hai bài toán giao thoa cần được giải đáp
Gửi bởi: thanhthienbkav trong 05:50:45 PM Ngày 16 Tháng Tám, 2012
1. dang xai bang di dong Acan2=2Acos((d2-d1)/lamda)


Tiêu đề: Trả lời: " Hai bài toán giao thoa cần được giải đáp
Gửi bởi: kaichana trong 06:15:49 PM Ngày 16 Tháng Tám, 2012
Cậu ơi. Cậu làm ra đáp án cho tớ đi. Tớ đã tính ra nhưng khác đáp án của sách tham khảo đó bạn


Tiêu đề: Trả lời: " Hai bài toán giao thoa cần được giải đáp
Gửi bởi: ELF trong 08:19:53 PM Ngày 16 Tháng Tám, 2012
Câu 1: Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng A và B giống nhau, dao động điều hòa với biên độ là a, tạo ra trên bề mặt hai sóng kết hợp truyền đi với biên độ không đổi với bước sóng là 24cm. Một điểm M nằm trên mặt chất lỏng dao động với biên độ là a[TEX][\sqrt 2 \][/TEX]. Hiệu MB-MA có thể có giá trị nào?
  
[tex]A = 2a.cos\frac{\pi \left(d_{_{2} - d_{1}} \right)}{\lambda }[/tex]
[tex]A = 2a.cos\frac{\pi \left(d_{_{2} - d_{1}} \right)}{\lambda }[/tex]
[tex]\Leftrightarrow a\sqrt{2} = 2a.cos\frac{\pi \left(d_{_{2} - d_{1}} \right)}{\lambda }[/tex]
[tex]\Leftrightarrow \frac{\pi \left(MB - MA \right)}{24} = \frac{\pi }{4}[/tex]
[tex]\Rightarrow MB - MA = 96 cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: " Hai bài toán giao thoa cần được giải đáp
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 08:27:34 PM Ngày 16 Tháng Tám, 2012
Câu 1: Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng A và B giống nhau, dao động điều hòa với biên độ là a, tạo ra trên bề mặt hai sóng kết hợp truyền đi với biên độ không đổi với bước sóng là 24cm. Một điểm M nằm trên mặt chất lỏng dao động với biên độ là a[TEX][\sqrt 2 \][/TEX]. Hiệu MB-MA có thể có giá trị nào?
   
[tex]A = 2a.cos\frac{\pi \left(d_{_{2} - d_{1}} \right)}{\lambda }[/tex]
[tex]\Leftrightarrow a\sqrt{2} = 2a.cos\frac{\pi \left(d_{_{2} - d_{1}} \right)}{\lambda }[/tex]
[tex]\Leftrightarrow \frac{\pi \left(MB - MA \right)}{24} = \frac{\pi }{4}[/tex]
[tex]\Rightarrow MB - MA = 96 cm[/tex]

CHưa đủ nghiệm,
Vì biên độ này ko âm nên [tex]A = 2a.\left| cos\frac{\pi \left(d_{_{2} - d_{1}} \right)}{\lambda }\right|[/tex]
Vậy còn nghiệm nữa [tex]\frac{\pi \left(MB - MA \right)}{24} = \frac{3\pi }{4}[/tex]
[tex]\Rightarrow MB - MA = 18cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: " Hai bài toán giao thoa cần được giải đáp
Gửi bởi: kaichana trong 10:12:56 PM Ngày 16 Tháng Tám, 2012
Tớ có 4 đáp án này : A. 12cm       B. 32cm.     C.20cm.      D. 30cm.
 Nếu tính như bạn " học sinh cá biệt" thì tớ cũng đã tính nhưng k đúng. Bài này tớ lấy trong sách của nguyễn anh vinh. Không biết tác giả có sai không nhỉ


Tiêu đề: Trả lời: " Hai bài toán giao thoa cần được giải đáp
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 11:42:22 PM Ngày 16 Tháng Tám, 2012
vì là chọn đáp án nào có thể:
mình chỉ cần cộng thêm [tex]k2\pi[/tex] như lượng giác là ok :
[tex]\frac{\pi \left(MB - MA \right)}{24} = \pm \frac{\pi }{4} + k2\pi (k\subset Z)[/tex] (1)
hoặc :[tex]\frac{\pi \left(MB - MA \right)}{24} = \pm \frac{3\pi }{4} + k2\pi (k\subset Z)[/tex] (2)
THay hết giá trị vào thì chỉ thấy pt này là hợp lí lè:
[tex]\frac{\pi \left(MB - MA \right)}{24} = - \frac{3\pi }{4} + k2\pi (k\subset Z)[/tex]
tất nhiên vs k = 1 [tex]\Leftrightarrow \frac{\pi \left(MB - MA \right)}{24} = \frac{5\pi }{4} \Leftrightarrow MB - MA = 30 cm[/tex]
bài này vì có dấu [tex]\left| \right|[/tex] nên mọi người thường thiếu nghiệm và có thay hoài cũng chả ra kết quả .


Tiêu đề: Trả lời: " Hai bài toán giao thoa cần được giải đáp
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 12:53:17 AM Ngày 17 Tháng Tám, 2012

Câu 2: Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động với pt [TEX]\[u = 5c{\rm{os}}200\pi t\,cm.\][/TEX]. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi và tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0.25 m/s. Hai điểm M, N trên mặt nước với AM = 4cm; BM = 3cm và AN = 4,25 cm; BN = 4,5 cm. SO sánh trạng thái dao động của các nguồn với trạng thái dao động của 2 điểm M và N :
A. N cùng pha với các nguồn, M dao động cực đại
B. M cùng pha với các nguồn, N không dao động
C. N ngược pha với các nguồn, M không dao động
D. M ngược pha với các nguồn, N không dao động.
   
 Riêng câu thứ 2 xin các thầy cô và các bạn chỉ cho em cách nhận nhanh ra vấn đề với các dạng bài này để đỡ tốn thời gian vì làm trắc nghiệm. Em cảm ơn

[tex]\lambda = \frac{v}{f} = \frac{0,25.2\pi }{200\pi } = 2,5.10^{-3}[/tex]  (m) = 0,25cm
[tex]\Delta \varphi M =2\pi \frac{AM - BM}{\lambda } = 2\pi \Rightarrow M[/tex] là cực đại.
[tex]\Delta \varphi N =2\pi \frac{BN - AN}{\lambda } = \pi \Rightarrow N[/tex] là cực tiểu.
pha ban đầu của nguồn = 0 thì cứ xem pha dao động của điểm nào  = 0 + [tex]k2\pi[/tex] thì  điểm đó dao động đồng pha với nguồn. Thấy [tex]\varphi _{M} = 4\pi[/tex](k =2)
[tex]\Rightarrow[/tex] đáp án B
Cách này có vẻ không hay lắm!
Tiêu đề: Trả lời: " Hai bài toán giao thoa cần được giải đáp
Gửi bởi: ELF trong 12:56:45 AM Ngày 17 Tháng Tám, 2012
kaichana  nên cảm ơn bạn ấy!
cách làm khá đặc biệt


Tiêu đề: Trả lời: " Hai bài toán giao thoa cần được giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:26:47 AM Ngày 17 Tháng Tám, 2012
Câu 1: Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng A và B giống nhau, dao động điều hòa với biên độ là a, tạo ra trên bề mặt hai sóng kết hợp truyền đi với biên độ không đổi với bước sóng là 24cm. Một điểm M nằm trên mặt chất lỏng dao động với biên độ là a[TEX][\sqrt 2 \][/TEX]. Hiệu MB-MA có thể có giá trị nào?
Độ lệch pha 2 sóng tới: [tex]\Delta \varphi=2\pi.(d1-d2)/\lambda[/tex]
Nhận xét [tex]A=a\sqrt{2}[/tex] ==> 2 sóng tới vuông pha
==> [tex]d1-d2=(2k+1)\lambda/4[/tex] (k thuộc Z)==> Ứng với mỗi giá trị k là 1 TH


Tiêu đề: Trả lời: " Hai bài toán giao thoa cần được giải đáp
Gửi bởi: kaichana trong 07:52:53 PM Ngày 17 Tháng Tám, 2012
ừm. xin cảm ơn thầy và các bạn rất nhiều