Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: kunkute trong 02:24:38 PM Ngày 16 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11481Tiêu đề: Bài tập khó cần giải đáp
Gửi bởi: kunkute trong 02:24:38 PM Ngày 16 Tháng Tám, 2012
Sau bao lâu các dao động âm truyền được một khoảng L giữa các điểm A và B,nếu nhiệt độ của không khí giữa chúng biến đổi tuyến tính từ T1 đến T2?Biết vận tốc trong không khí thay đổi theo nhiệt độ theo biểu thức [tex]v=\alpha \sqrt{T}[/tex],trong đó [tex]\alpha[/tex] là hằng số.Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:05:06 PM Ngày 16 Tháng Tám, 2012
Sau bao lâu các dao động âm truyền được một khoảng L giữa các điểm A và B,nếu nhiệt độ của không khí giữa chúng biến đổi tuyến tính từ T1 đến T2?Biết vận tốc trong không khí thay đổi theo nhiệt độ theo biểu thức [tex]v=\alpha \sqrt{T}[/tex],trong đó [tex]\alpha[/tex] là hằng số.
Gọi A là gốc tọa độ.
Biểu thức nhiệt độ biến đổi tuyến tính từ A đến B (từ T1 đến T2) :
[tex]T=T_1+\frac{(T_2-T_1)x}{L}[/tex](x là khoảng cách từ vị trí có nhiệt độ T đến A)
[tex]==> v = \alpha.\sqrt{T}=\alpha.\sqrt{T_1+\frac{(T_2-T_1)x}{L}}[/tex]
[tex]==> v=dx/dt ==> t = \int_{0}^{L}{\frac{dx}{v}} [/tex]
(em lấy tích phân nhé)


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài tập khó cần giải đáp
Gửi bởi: kunkute trong 02:20:43 PM Ngày 31 Tháng Tám, 2012
Sau bao lâu các dao động âm truyền được một khoảng L giữa các điểm A và B,nếu nhiệt độ của không khí giữa chúng biến đổi tuyến tính từ T1 đến T2?Biết vận tốc trong không khí thay đổi theo nhiệt độ theo biểu thức [tex]v=\alpha \sqrt{T}[/tex],trong đó [tex]\alpha[/tex] là hằng số.
Gọi A là gốc tọa độ.
Biểu thức nhiệt độ biến đổi tuyến tính từ A đến B (từ T1 đến T2) :
[tex]T=T_1+\frac{(T_2-T_1)x}{L}[/tex](x là khoảng cách từ vị trí có nhiệt độ T đến A)
[tex]==> v = \alpha.\sqrt{T}=\alpha.\sqrt{T_1+\frac{(T_2-T_1)x}{L}}[/tex]
[tex]==> v=dx/dt ==> t = \int_{0}^{L}{\frac{dx}{v}} [/tex]
(em lấy tích phân nhé)
Chỉ cần trình bày như thế này là được à thầy.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó cần giải đáp
Gửi bởi: Điền Quang trong 02:25:12 PM Ngày 31 Tháng Tám, 2012
Topic này vi phạm quy định 1 về tên tiêu đề. Nhưng vì thầy Thạnh đã trả lời nên chúng tôi giữ lại để mọi người tham khảo.

Bạn đã nhiều lần đặt tên topic không đúng. Nếu những topic sau vẫn còn tiếp diễn, chúng tôi sẽ xóa topic & khóa nick để bạn có thời gian đọc QUY ĐỊNH CẦN THIẾT.


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài tập khó cần giải đáp
Gửi bởi: kunkute trong 09:05:58 PM Ngày 06 Tháng Chín, 2012
Sau bao lâu các dao động âm truyền được một khoảng L giữa các điểm A và B,nếu nhiệt độ của không khí giữa chúng biến đổi tuyến tính từ T1 đến T2?Biết vận tốc trong không khí thay đổi theo nhiệt độ theo biểu thức [tex]v=\alpha \sqrt{T}[/tex],trong đó [tex]\alpha[/tex] là hằng số.
Gọi A là gốc tọa độ.
Biểu thức nhiệt độ biến đổi tuyến tính từ A đến B (từ T1 đến T2) :
[tex]T=T_1+\frac{(T_2-T_1)x}{L}[/tex](x là khoảng cách từ vị trí có nhiệt độ T đến A)
[tex]==> v = \alpha.\sqrt{T}=\alpha.\sqrt{T_1+\frac{(T_2-T_1)x}{L}}[/tex]
[tex]==> v=dx/dt ==> t = \int_{0}^{L}{\frac{dx}{v}} [/tex]
(em lấy tích phân nhé)
Thầy ơi thế kết quả ghi là:[tex]\frac{dx}{dv}[/tex] có được không thầy??
Thầy có thể trình bày theo cách của lớp 10,11 được không ạ,cái này em chưa học.:(