Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: uocchothoigiantrolai_95 trong 09:23:53 PM Ngày 15 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11473Tiêu đề: Bài Tập Sóng Âm
Gửi bởi: uocchothoigiantrolai_95 trong 09:23:53 PM Ngày 15 Tháng Tám, 2012
Câu 1: Hai điểm A và B nằm trên cùng một đường thẳng đi qua một nguồn âm và ở hai phía so với nguồn âm. Biết mức cường độ âm tại A và tại trung điểm của AB lần lượt là 50 dB và 44 dB. Mức cường độ âm tại B là:
A.  14 dB     
B.  36 dB     
C.  45dB     
D.  5 dB


Xin nhờ Thầy, Cô và các bạn giúp em bài tập, em cảm ơn nhiều (^)_(^)


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Sóng Âm
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:19:01 AM Ngày 16 Tháng Tám, 2012
Câu 1: Hai điểm A và B nằm trên cùng một đường thẳng đi qua một nguồn âm và ở hai phía so với nguồn âm. Biết mức cường độ âm tại A và tại trung điểm của AB lần lượt là 50 dB và 44 dB. Mức cường độ âm tại B là:
A.  14 dB     
B.  36 dB     
C.  45dB     
D.  5 dB
Xin nhờ Thầy, Cô và các bạn giúp em bài tập, em cảm ơn nhiều (^)_(^)
x,y là khoảng cách từ A,B đến nguồn âm
TH1 (x > y )
==> [tex]LA-LO=10lg(\frac{x-y}{2x})^2 ==> \frac{1}{2}(1-\frac{y}{x})=2 ==> y/x=-3[/tex] (loại)
Th2 (x < y )
==> [tex]LA-LO=10lg(\frac{y-x}{2x})^2 ==> \frac{1}{2}(\frac{y}{x}-1)=2 ==> y/x=5[/tex]
Mặt khác : [tex]LA-LB=10log(y/x)^2=10log(25) ==> LB=LA-10log25=36dB[/tex]