Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: rukabi hoc ly trong 11:17:50 AM Ngày 15 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11464Tiêu đề: Chọn phát biểu đúng về đoạn mạch xoay chiều
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 11:17:50 AM Ngày 15 Tháng Tám, 2012
Trong một đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, biết điện trở thuần R0, cảm khángZL≠0, dung khángZC≠0. Phát biểu nàosau đây đúng ?
A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua các phần tử R, L, C luôn bằng nhau nhưng cường độ tức thời thì chắc đã bằng nhau.
B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng hiệu điện thế hiệu dụng trên từng phần tử.
C. Hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng hiệu điện thế tức thời trên từng phần tử.
D. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế tức thời luôn khác pha nhau.
Anh chị thầy cô giúp em bài này nhé !
Em cảm ơn mọi người ạ
hic mọi người giải thích hộ em lại sao đúng tại sao sai nữa nhá ! em cảm ơn  ạ
EM ngĩ là cả A và C đúng ạ
hic


Tiêu đề: Trả lời: Chọn phát biểu đúng về đoạn mạch xoay chiều
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 02:09:25 PM Ngày 15 Tháng Tám, 2012
Trong một đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, biết điện trở thuần R0, cảm khángZL≠0, dung khángZC≠0. Phát biểu nàosau đây đúng ?
A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua các phần tử R, L, C luôn bằng nhau nhưng cường độ tức thời thì chắc đã bằng nhau.
B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng hiệu điện thế hiệu dụng trên từng phần tử.
C. Hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng hiệu điện thế tức thời trên từng phần tử.
D. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế tức thời luôn khác pha nhau.
Anh chị thầy cô giúp em bài này nhé !
Em cảm ơn mọi người ạ
hic mọi người giải thích hộ em lại sao đúng tại sao sai nữa nhá ! em cảm ơn  ạ
EM ngĩ là cả A và C đúng ạ
hic
C đúng A sai vì tất cả phần tử trong mạch đều có i=Iocos(omegat) nên chắc chắn cả I hiệu dụng và tức thời bằng nhau


Tiêu đề: Trả lời: Chọn phát biểu đúng về đoạn mạch xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:10:54 PM Ngày 15 Tháng Tám, 2012
Trong một đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, biết điện trở thuần R0, cảm khángZL≠0, dung khángZC≠0. Phát biểu nàosau đây đúng ?
A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua các phần tử R, L, C luôn bằng nhau nhưng cường độ tức thời thì chắc đã bằng nhau.
B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng hiệu điện thế hiệu dụng trên từng phần tử.
C. Hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng hiệu điện thế tức thời trên từng phần tử.
D. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế tức thời luôn khác pha nhau.
Mạch R,L,C nối tiếp.
A/ chưa hiểu câu A nhưng cường độ dòng điện của các phần tử luôn bằng nhau kể cả hiệu dụng lẫn tức thì (Sai)
B/ Hiệu điện thế tức thì giữa 2 đầu mạch bằng tổng hiệu điện thế tức thì trên phần tử chứ không phải hiệu điện thế hiệu dụng (B sai)
C/ C Đúng
D/ i và u luôn khác pha là chưa chắc vì khi ZL=ZC thì i đồng pha u (điều khẳng định luôn luôn khác pha là sai)