Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lanphuog trong 08:44:44 PM Ngày 13 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11444Tiêu đề: thắc mắc về : Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Lanphuog trong 08:44:44 PM Ngày 13 Tháng Tám, 2012
 Trên bề mặt chất lỏng cho 2 nguồn dao động vuông góc với bề mặt chất lỏng có phương trình dao động Ua=3cos10(pi)  cm   và Ub=5cos(10pi + pi/3). Tốc độ truyền sóng trên dây là V=50cm/s . AB=30cm. cho điểm C trên đoạn AB, cách A là 18cm; cách B là 12cm.  Vẽ vòng tròng đường kính 10cm, tại tâm C. Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là:
>>>> em giải đc bài này kết quả là 4

em thắc mắc là nếu giả sử vào trong 1 bài khác với đoạn AB dài hơn , 1 đường tròn  R bất kì và nhỡ xảy ra đường hypebol của cực đại cắt đường tròn tại 3 điểm hoặc 4 điểm thì có xảy ra k?  và nếu có như vậy thì có dấu hiệu nào để nhận biết k?
(http://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/08/13/20/55/13448661461643498980_574_574.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về : Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Lanphuog trong 08:30:18 PM Ngày 14 Tháng Tám, 2012
Mong mọi người có thể giups đỡ cho mình sớm nếu có thể!
rất cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về : Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:21:46 PM Ngày 14 Tháng Tám, 2012
Mong mọi người có thể giups đỡ cho mình sớm nếu có thể!
rất cảm ơn!
Câu hỏi bạn đưa ra thật lý thú.  ở giao điểm giữa đường tròn với đường nối 2 nguồn nếu có cực đại thì đường cực đại qua đó chỉ tiếp xúc với đường tròn thôi.
VD trên hình của bạn tôi gọi A,B,C và vị trí dao giữa đường hypecbol và đường tròn, S1,S2 là nguồn.
A, B,C đều là cực đại thuộc cùng đường hypecbol ==> cùng k hay AS1-AS2=BS1-BS2=CS1-CS2
+ Vì BS1>AS1 và BS2<AS2 (Do B,A nằm trên cùng đường tròn)==> AS1-AS2<BS1-BS2 (Mâu thuẫn với đẵng thức phía trên) ==> A,B,C không thể cùng nằm trên đường tròn ==> đường hypecbol qua A không thể cắt đường tròn.
+ Hình 2 lại càng không thể vì độ cong đường hypecbol càng xa đường TT độ cong càng tăng ==> các đường hypecbol từ TT đến A có độ cong còn bé hơn đường hypecbol qua A ==> không bao giờ cắt đường tròn như hình


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về : Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 11:38:58 PM Ngày 14 Tháng Tám, 2012
cậu ơi sao bài của cậu tớ làm được 6 điểm chứ ko phải 4 điểm á
Anh chị Thầy cô cho em ý kiến với ạ


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về : Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:49:07 AM Ngày 15 Tháng Tám, 2012
Trích dẫn
Trên bề mặt chất lỏng cho 2 nguồn dao động vuông góc với bề mặt chất lỏng có phương trình dao động Ua=3cos10(pi)  cm   và Ub=5cos(10pi + pi/3). Tốc độ truyền sóng trên dây là V=50cm/s . AB=30cm. cho điểm C trên đoạn AB, cách A là 18cm; cách B là 12cm.  Vẽ vòng tròng đường kính 10cm, tại tâm C. Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là:
+ Độ lệch pha 2 sóng tới : [tex]\Delta \varphi = 2\pi.(d_1-d_2)/\lambda+\varphi_2-\varphi_1[/tex]
+ Cực đại khi chúng đồng pha [tex]==> \frac{2\pi(d_1-d_2)}{\lambda}+\frac{\pi}{3}=k2\pi[/tex]
[tex]==> d_1-d_2=(-\frac{1}{6}+k).\lambda[/tex]
+ giới hạn nghiệm trên đường kính vòng tròn:
[tex]-4<= d_1-d_2 <=16 ==> -4<=(\frac{-1}{6}+k)10<=16[/tex]
==> -0,2<=k<=1,7 ==> k=0,k=1 ==> có 2 điểm trên đường kính ==> 4 điểm  trên đường tròn


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về : Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: khanhhuyen trong 05:27:20 PM Ngày 16 Tháng Tám, 2012
trong bài toán truyền năng lượng của sóng trên phương ngang, em hiểu là từ nguồn đến gợn sóng thứ 1 (là 1 đường tròn bkính R1) thì năng lượng của nguồn phát sóng sẽ đc phân bố đều cho mọi điểm trên đường tròn =>Wbđ=2piR1W1.
liệu cách hiểu trên có đúng ko, và nếu sai thì sai ở đâu ak
 Và công thức sóng truyền theo phương ngang của sự liên hệ giữa biên độ và năng lượng trong qtrình giảm năng lượng của sóng
   W1/W2=A1^2/A2^2 =R2/R1
 đc chứng minh ntn ak


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về : Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: khanhhuyen trong 05:54:46 PM Ngày 16 Tháng Tám, 2012
Dạ thưa thầy, trong TH bài bạn đưa ra thì ko xảy ra TH này, nhưng em nghĩ chắc chắn cóTH hình tròn xảy ra như ý kiến của bạn, vậy thì đk nào thì TH đó xảy ra, em đã sd pt đường Hypebol và đường tròn nhưng ko thu đc kq j, mong thầy có thể nói rõ và chứng minh cụ thể đc ko ak


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về : Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: vuthiyen1234 trong 05:33:09 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Trích dẫn
Trên bề mặt chất lỏng cho 2 nguồn dao động vuông góc với bề mặt chất lỏng có phương trình dao động Ua=3cos10(pi)  cm   và Ub=5cos(10pi + pi/3). Tốc độ truyền sóng trên dây là V=50cm/s . AB=30cm. cho điểm C trên đoạn AB, cách A là 18cm; cách B là 12cm.  Vẽ vòng tròng đường kính 10cm, tại tâm C. Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là:
+ Độ lệch pha 2 sóng tới : [tex]\Delta \varphi = 2\pi.(d_1-d_2)/\lambda+\varphi_2-\varphi_1[/tex]
+ Cực đại khi chúng đồng pha [tex]==> \frac{2\pi(d_1-d_2)}{\lambda}+\frac{\pi}{3}=k2\pi[/tex]
[tex]==> d_1-d_2=(-\frac{1}{6}+k).\lambda[/tex]
+ giới hạn nghiệm trên đường kính vòng tròn:
[tex]-4<= d_1-d_2 <=16 ==> -4<=(\frac{-1}{6}+k)10<=16[/tex]
==> -0,2<=k<=1,7 ==> k=0,k=1 ==> có 2 điểm trên đường kính ==> 4 điểm  trên đường tròn

em cũng làm ra 4 điểm nhưng trong đề đáp án là 6 em k biết sai ở đâu nữa


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về : Giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: k4shando trong 06:02:59 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Bài này chính xác là chỉ có 4 điểm thôi bạn ah, đáp án sai chắc luôn