Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thpt_hda trong 06:46:53 PM Ngày 13 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11442Tiêu đề: Những bài dao động cơ khó hiểu cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: thpt_hda trong 06:46:53 PM Ngày 13 Tháng Tám, 2012
1Một con lắc lò xo độ cứng k nằm ngang, một đầu cố định, 1 đầu gắn vs vật khối lượng m.Kích thích để vật dao động điều hoà vs vận tốc cực đại bằng 3m/s và gia tốc cực đại bằng 30[tex]\phi[/tex] (m/[tex]s^{2}[/tex]).Thời điểm ban đầu t=0 vật có vận tốc +1,5m/s và thế năng đang tăng.
a.Hỏi sau đó bao lâu vật có gia tốc bằng 15[tex]\phi[/tex](m/[tex]s^{2}[/tex])
b.Hỏi vào thời điểm nào sau đây vật có gia tốc bằng 15[tex]\phi[/tex](m/[tex]s^{2}[/tex])

Các đáp án của 2 câu A.0,1s         B.0,2s            C.0,15s                 D.0,05s
Em thấy 2 câu này đâu có gì khác nhau đâu mà sao lại ra 2 đáp án ạ

2/Một vật dđđh, gia tốc của vật tại biên có độ lớn là 8m/[tex]s^{2}[/tex].Khoảng tgian vật qua VTCB 5 lần liên tiếp là 1s.Lấy [tex]\phi ^{2}[/tex]=10.Biên độ dao động là
Ả.3,2cm           B.4 cm            C5cm                 D10cm


3.Hai vật A,B dán liền nhau[tex]m_{B}=2m_{A}=200g[/tex] treo vào 1 lò xo có k=50N/m.Nâng vật lên đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên[tex]l_{o}[/tex]=30cm thì buông nhẹ.Lấy g=10m/s2.Vật dao độngđh đến vị trí lò xo  có độ lớn  lực đàn hồi lớn nhất, vật B tách ra.Tính chiều dài ngắn nhất của lò xo
A.26cm          B24cm              C22cm               D30cm
CÂU NÀY TRONG PHẦN BÀI GIẢI CỦA THẦY PHAN VĂN LANG EM THẦY CÙNG 1 CÂU HỎI MÀ TAI SAO LẠI 2 ĐÁP ÁN
MONG MỌI NGƯỜI CHỈ GIÁO

 
Tiêu đề: Trả lời: Những bài dao động cơ khó hiểu cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: thpt_hda trong 04:57:19 PM Ngày 14 Tháng Tám, 2012
AI giúp em với ạ  ::)


Tiêu đề: Trả lời: Những bài dao động cơ khó hiểu cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:09:55 PM Ngày 14 Tháng Tám, 2012
1Một con lắc lò xo độ cứng k nằm ngang, một đầu cố định, 1 đầu gắn vs vật khối lượng m.Kích thích để vật dao động điều hoà vs vận tốc cực đại bằng 3m/s và gia tốc cực đại bằng 30[tex]\phi[/tex] (m/[tex]s^{2}[/tex]).Thời điểm ban đầu t=0 vật có vận tốc +1,5m/s và thế năng đang tăng.
a.Hỏi sau đó bao lâu vật có gia tốc bằng 15[tex]\phi[/tex](m/[tex]s^{2}[/tex])
b.Hỏi vào thời điểm nào sau đây vật có gia tốc bằng 15[tex]\phi[/tex](m/[tex]s^{2}[/tex])

Các đáp án của 2 câu A.0,1s         B.0,2s            C.0,15s                 D.0,05s
Em thấy 2 câu này đâu có gì khác nhau đâu mà sao lại ra 2 đáp án ạ

2/Một vật dđđh, gia tốc của vật tại biên có độ lớn là 8m/[tex]s^{2}[/tex].Khoảng tgian vật qua VTCB 5 lần liên tiếp là 1s.Lấy [tex]\phi ^{2}[/tex]=10.Biên độ dao động là
Ả.3,2cm           B.4 cm            C5cm                 D10cm
3.Hai vật A,B dán liền nhau[tex]m_{B}=2m_{A}=200g[/tex] treo vào 1 lò xo có k=50N/m.Nâng vật lên đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên[tex]l_{o}[/tex]=30cm thì buông nhẹ.Lấy g=10m/s2.Vật dao độngđh đến vị trí lò xo  có độ lớn  lực đàn hồi lớn nhất, vật B tách ra.Tính chiều dài ngắn nhất của lò xo
A.26cm          B24cm              C22cm               D30cm
CÂU NÀY TRONG PHẦN BÀI GIẢI CỦA THẦY PHAN VĂN LANG EM THẦY CÙNG 1 CÂU HỎI MÀ TAI SAO LẠI 2 ĐÁP ÁN
MONG MỌI NGƯỜI CHỈ GIÁO
Kí hiệu bạn dùng không biết là sao [tex]\phi[/tex] hay [tex]\pi[/tex]
Bái:
Hướng dẫn bạn tự tính nhé.
a/
[tex]+ vmax=A.\omega ; amax=A.\omega^2 ==> A,\omega.[/tex]
[tex]+t=0,v=1,5m/s>0,Wt>0 (x tăng==>x>0)[/tex]
[tex] ==> A^2=x0^2+\frac{v^2}{\omega^2} ==>x0[/tex]
[tex]+ a=-\omega^2.x1 ==> x1[/tex]
==> dùng vecto quay ==> thời gian đi từ x0 đến x1
b/ bạn làm tương tự
có 2 giá trị t tương đương với 2 thời điểm x1 theo chiều dương và x1 theo chiều âm
Th1 : x1,v<0 ==> t1
Th2: x2,v>0 ==> t2
Bài 2:
+ 5 lần qua VTCB hết thời gian 4T/2 ==> 2T=1 ==>T
+ gia tốc biên chính là amax=A\omega^2 ==> A
Bài 3:
+[tex]\Delta Lo=(ma+mb).g/k[/tex]
+ Kép vật đến VT ló xo không biến dạng buông nhẹ ==> A=\Delta L0
+ Khi đến VT lò xo dài nhất ==> ở vị trí biên dưới ==> vật B tách ra
==> vị trí cân bằng mới : [tex]\Delta Lo' = ma.g/k[/tex]
[tex]==> A'=A + (\Delta Lo - \Delta Lo')[/tex]
[tex]==> lmax=l0 + \Delta Lo' + A'[/tex]
[tex]==> lmin=l0+\Delta Lo' - A'[/tex]