Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: nguyenanhcrazy trong 11:22:27 PM Ngày 12 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11438Tiêu đề: Phương trình lượng giác.
Gửi bởi: nguyenanhcrazy trong 11:22:27 PM Ngày 12 Tháng Tám, 2012
Giải các phương trình sau:
Bài 1: [tex]\cos3x+\sin2x-\cos x-1=0[/tex]

Bài 2: [tex]1+2\cos x+\sin x\cos x=0[/tex]


Đây là lần thứ 2 mình nhắc nhở và sửa bài này,chú ý gõ text dùm !!!Trình bày rõ ràng


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình lượng giác.
Gửi bởi: cay da trong 04:56:28 PM Ngày 28 Tháng Tám, 2012
Giải các phương trình sau:
Bài 1: [tex]\cos3x+\sin2x-\cos x-1=0[/tex]
     
Hướng dẫn:
Phương trình tương đương:
[tex]\left(\cos3x-\cos x\right)+\sin2x-1=0\\\Leftrightarrow-2\sin2x.\sin x-2\sin^2x=0\\\Leftrightarrow \sin x\left(2\sin2x+2\sin x\right)=0\\\Leftrightarrow \sin x\left(2\sin x\cos x+\sin x\right)=0\\\Leftrightarrow \sin^2x\left(2\cos x+1\right)=0[/tex]
[tex]\Leftrightarrow \sin x=0[/tex] hoặc [tex]2\cos x+1=0[/tex]
_____________________________________
@muoi_voi: Bạn vui lòng gõ Code cẩn
thận khi post bài, lần sau nếu vi phạm
bài đăng sẽ bị xóa mà không cần thông báo.


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình lượng giác.
Gửi bởi: cay da trong 08:27:49 PM Ngày 30 Tháng Tám, 2012
xin lỗi nhá mình cũng muốn gõ cho đẹp nhưng quan trong là không biết gõ như thế nào! :D
 nếu rảnh mong hướng dẫn giùm [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình lượng giác.
Gửi bởi: Alexman113 trong 08:48:15 PM Ngày 30 Tháng Tám, 2012
xin lỗi nhá mình cũng muốn gõ cho đẹp nhưng quan trong là không biết gõ như thế nào! :D
 nếu rảnh mong hướng dẫn giùm [-O<
Bạn yên tâm mình đang tính chuẩn bị cho ra mắt Topic về hướng dẫn Gõ công thức Toán một cách tường tận.


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình lượng giác.
Gửi bởi: nguyenanhcrazy trong 10:39:49 AM Ngày 02 Tháng Chín, 2012
Giải các phương trình sau:
Bài 1: [tex]\cos3x+\sin2x-\cos x-1=0[/tex]
     
Hướng dẫn:
Phương trình tương đương:
[tex]\left(\cos3x-\cos x\right)+\sin2x-1=0\\\Leftrightarrow-2\sin2x.\sin x-2\sin^2x=0\\\Leftrightarrow \sin x\left(2\sin2x+2\sin x\right)=0\\\Leftrightarrow \sin x\left(2\sin x\cos x+\sin x\right)=0\\\Leftrightarrow \sin^2x\left(2\cos x+1\right)=0[/tex]
[tex]\Leftrightarrow \sin x=0[/tex] hoặc [tex]2\cos x+1=0[/tex]
_____________________________________
bạn có thuộc công thức ko zậy ????? bài sai òi giải lại ik....


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình lượng giác.
Gửi bởi: cay da trong 07:24:01 PM Ngày 02 Tháng Chín, 2012
công thức mình giải đúng mà.nếu sai chỗ nào thì bạn chỉ ra giùm mình.chứ bạn nói như vậy ai biết đằng nào mà sửa


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình lượng giác.
Gửi bởi: nguyenanhcrazy trong 10:01:24 PM Ngày 02 Tháng Chín, 2012
công thức mình giải đúng mà.nếu sai chỗ nào thì bạn chỉ ra giùm mình.chứ bạn nói như vậy ai biết đằng nào mà sửa
bạn nhằm công thức sin2x = 1-2sin^2x rùi đây là công thức cos2x mà!!!!!!
mà bài này tui đã thử nghiệm và nó có nghiệm chẳng đẹp tí nào đâu....nó gần giống như bài
sinx+cosx=tanx zậy đó :)


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình lượng giác.
Gửi bởi: cay da trong 04:22:52 PM Ngày 03 Tháng Chín, 2012
xin lỗi nha mình cứ tưởng là cos2x.ngại quá đã không giúp đươc thì thôi lại còn làm mất thơi gian của bạn.vậy thì khai triển hết cos3x và cos2x thành cosx nhưng mà dài.chỉ muốn làm ngắn hơn lại thành ra là nhười không thuộc công thức :-x