Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lifeisgood3693990 trong 12:55:17 PM Ngày 11 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11421Tiêu đề: Cho em hỏi một số vấn đề!!
Gửi bởi: lifeisgood3693990 trong 12:55:17 PM Ngày 11 Tháng Tám, 2012
I/ Dạng tìm thời điểm vật đi qua điểm x lần thứ k theo chiều âm(dương).
Công thức tổng quát: [tex]t=\Delta t +\frac{2n\pi}{\omega}[/tex]
Cho em hỏi:
Khi vật đi qua điểm x theo chiều âm thì n=k-1, vậy khi vật đi qua với chiều dương thì giữ nguyên k đúng không nhỉ?
Và định nghĩa "chiều âm" trên có đúng với mọi pt dạng
[tex]Acos(\omega t + \ph\varphi )[/tex]
[tex]Acos(\omega t - \ph\varphi )[/tex]
Em hỏi hơi khó hiểu nhưng em cần một cách tổng quát nhất ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Cho em hỏi một số vấn đề!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:27:21 PM Ngày 11 Tháng Tám, 2012
I/ Dạng tìm thời điểm vật đi qua điểm x lần thứ k theo chiều âm(dương).
Công thức tổng quát: [tex]t=\Delta t +\frac{2n\pi}{\omega}[/tex]
Cho em hỏi:
Khi vật đi qua điểm x theo chiều âm thì n=k-1, vậy khi vật đi qua với chiều dương thì giữ nguyên k đúng không nhỉ?
Và định nghĩa "chiều âm" trên có đúng với mọi pt dạng
[tex]Acos(\omega t + \ph\varphi )[/tex]
[tex]Acos(\omega t - \ph\varphi )[/tex]
Em hỏi hơi khó hiểu nhưng em cần một cách tổng quát nhất ạ.
thực ra có nhiều cách để giải bài toán của em lắm.
Nhìn vào công thức của em
+ [tex]\Delta t[/tex] chính là thời điểm qua vị trí x lần thứ 1 theo 1 chiều nào đó.
+ nT=(k-1).T là thời điểm  qua vị trí x lần thứ (k-1) theo 1 chiều nào đó (Không phân biệt chiều dương hay chiều âm)


Tiêu đề: Trả lời: Cho em hỏi một số vấn đề!!
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:07:26 PM Ngày 11 Tháng Tám, 2012
Đề nghị bạn lần sau đăng bài, tên tiêu đề phải rõ ràng.

Topic này thay vì đặt Cho em hỏi một số vấn đề!! thì đặt là Tìm thời điểm vật qua vị trí x trong dđđh thì rõ ràng hơn rất nhiều.

Và tốt nhất nên dành thời gian mà đọc QUY ĐỊNH CẦN THIẾT trước khi đăng bài.

Lần sau những topic vi phạm chúng tôi sẽ xóa hết mà không thông báo gì nữa.