Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hà phương trong 07:16:58 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11413Tiêu đề: dao động cơ.....
Gửi bởi: hà phương trong 07:16:58 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2012
39... Một con lắc đơn tạo bởi một quả cầu kim loại khối lượng  m = 1g  buộc vào một sợi dây mảnh cách điện dài  l = 0,2m, sợi dây có hệ số nở dài λ = 2.10-5K-1. Con lắc dao động trong một điện trường đều của một tụ điện phẳng có các bản nằm ngang, cường độ điện trường E = 9800V/m. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản. Cho g=9,8m/s2. Sau đó người tăng nhiệt độ thêm 100C và truyền điện tích dương q cho quả cầu. Chu kỳ dao động của con lắc không đổi so với trước. Điện tích q của qủa cầu là:   
A. 2.10-9C.      B. 2.10-10C.          C. 2.10-11C.         D. 2.10-12C
  thầy cô và các bạn giúp em bài này nhé...


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ.....
Gửi bởi: traugia trong 09:36:49 PM Ngày 12 Tháng Tám, 2012
39... Một con lắc đơn tạo bởi một quả cầu kim loại khối lượng  m = 1g  buộc vào một sợi dây mảnh cách điện dài  l = 0,2m, sợi dây có hệ số nở dài λ = 2.10-5K-1. Con lắc dao động trong một điện trường đều của một tụ điện phẳng có các bản nằm ngang, cường độ điện trường E = 9800V/m. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản. Cho g=9,8m/s2. Sau đó người tăng nhiệt độ thêm 100C và truyền điện tích dương q cho quả cầu. Chu kỳ dao động của con lắc không đổi so với trước. Điện tích q của qủa cầu là:  
A. 2.10-9C.      B. 2.10-10C.          C. 2.10-11C.         D. 2.10-12C
  thầy cô và các bạn giúp em bài này nhé...
Do chu kì không đổi nên :[tex]\frac{l_{0}}{g}=\frac{l_{0}(1+\alpha \Delta t)}{g+\frac{qE}{m}}[/tex]
     => [tex]q = 2.10^{-9} C[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ.....
Gửi bởi: hà phương trong 04:14:54 PM Ngày 13 Tháng Tám, 2012
kết quả là câu B mà. bạn xem lai thử nhé.