Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: minhuno11a1 trong 11:52:34 AM Ngày 10 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11407Tiêu đề: Sóng cơ học
Gửi bởi: minhuno11a1 trong 11:52:34 AM Ngày 10 Tháng Tám, 2012
bài 1 : M,N,P là 3 điểm liên tiếp nhau trên 1 sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ là 4mm, dao động tại N ngược pha với dao động tại M. NP=2MN=2.Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là 0.04s thì sợi dây có dạng 1 đoạn thẳng. Tốc độ dao độn của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng bằng bao nhiêu ?

Bài 2 : Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài l=120cm , 2 đầu cố định có sóng dừng ổn định. Bề rộng của bụng sóng là 4a. Khoảng cách gần nhất giữa 2 điểm dao động cùng pha có cùng biên độ a là 20cm. tìm số bụng sóng trên AB.

Bài 3 : 1 sợi dây đàn hồi AB với AB=n[tex]\lambda[/tex]/2 . Điểm S trên dây thỏa mãn SB=9,75[tex]\lambda[/tex] . Nguồn phát sóng S có phương trình u=aSin(10[tex]\Pi[/tex]t) . Biết sóng không suy giảm , vận tốc truyền sóng v=1m/s Điểm M gần B nhất có phương trình sóng u=aSin(10[tex]\Pi[/tex]t) cách B 1 khoảng là bao nhiêu.

Bài 4 : Trên dây AB đang có sóng dừng tạo ra nhờ nguồn S cách B một đoạn SB=1.75[tex]\lambda[/tex] . Hãy xác định :
a) Điểm M1 gần B nhất , sóng dừng có biên độ do nguồn S phát ra và dao động cùng pha với dao động phát ra từ S.
b) Điểm M2 gần B nhất sao co sóng dừng có biên độ cùng với biên độ và ngược pha với dao động tịa nguồn S .

Bài 5 : Trên dây AB có A,B cố định và đang có sóng dừng. Nguồn s cách A một đoạn l=10[tex]\lambda[/tex]. Tìm M gần A nhất có dao động tổng hợp sớm pha hơn dao động phát ra từ S 1 pha là [tex]\frac{\Pi }{2}[/tex] và có biên độ A=a[tex]\sqrt{2}[/tex] ( a là biên độ dao động của nguồn S )

Em cần gấp lắm , mọi người giải giúp e với nhé , e xin cảm ơn trước ạ. Mọi người nhớ giải chi tiết hộ e nhé .