Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: dxmen2000 trong 01:24:32 AM Ngày 08 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11380Tiêu đề: Giải giúp em bài tập hóa về Lipit
Gửi bởi: dxmen2000 trong 01:24:32 AM Ngày 08 Tháng Tám, 2012
Đề : xà phòng hóa hoàn toàn 100g chất béo có chỉ số axit bằng 7 cần a gam dung dịch NaOH 25%, thu được 9,43gam glyxerol và b gam muối natri. Tìm giá trị của a và b


Tiêu đề: Trả lời: Giải giúp em bài tập hóa về Lipit
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:45:31 AM Ngày 08 Tháng Tám, 2012
Đề : xà phòng hóa hoàn toàn 100g chất béo có chỉ số axit bằng 7 cần a gam dung dịch NaOH 25%, thu được 9,43gam glyxerol và b gam muối natri. Tìm giá trị của a và b
           Chất béo + 3NaOH ===>muối + C3H5(OH)3

Ta có nGlyxerol=0,1025 mol ,nKOH=[tex]\frac{7.100}{56.1000}[/tex]=0,0125 mol

===>nNaOH=3nGly+nKOH=0,32 mol

===>mdd NaOH=[tex]\frac{0,32*40*100}{25}[/tex]=51,2g

Áp dụng đl bảo toàn khối lượng ==>m muối = m chất béo+mNaOH-mGly=103,37g