Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoangkim_1608 trong 11:38:56 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11379Tiêu đề: Rất cần mọi người giúp( ĐXC)
Gửi bởi: hoangkim_1608 trong 11:38:56 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2012
Một đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp; trong đó cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại và khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng [tex]50\sqrt{3}[/tex] V.  Biết rằng tại thời điểm điện áp hai đầu đoạn mạch uR = 75 V thì điện áp hai đầu cuộn dây uC = 75 V. Xác định điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch.
 Cảm ơn mọi người!


  
 


Tiêu đề: Trả lời: Rất cần mọi người giúp( ĐXC)
Gửi bởi: kydhhd trong 08:21:30 AM Ngày 08 Tháng Tám, 2012
Một đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp; trong đó cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại và khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng [tex]50\sqrt{3}[/tex] V.  Biết rằng tại thời điểm điện áp hai đầu đoạn mạch uR = 75 V thì điện áp hai đầu cuộn dây uC = 75 V. Xác định điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch.
 Cảm ơn mọi người!
trước hết xem lại chổ chũ màu đỏ, bạn nhớ dăng bài cho chính xác đầu bài không mất thời gian làm bài lắm
do Ur vuông pha với Ul nên ta có:[tex]\frac{U^{2}r}{U^{2}rmax}+\frac{U^{2}l}{U^{2}lmax}=1\Rightarrow \frac{75^{2}}{50^{2}.3.2}+\frac{75^{2}}{U^{2}l\max}=1\Rightarrow Ulmax=30\sqrt{10}V\Rightarrow Uol=30\sqrt{5}(V)[/tex]
ĐK để Ucmax là:[tex]Zc=\frac{R^{2}+Zl^{2}}{Zl}\Rightarrow Uoc=\frac{U^{2}or+U^{2}ol}{Uol}=80\sqrt{5}[/tex]
vậy hiệu điện thế hiệu dụng:[tex]u=\sqrt{U^{2}or+(Uol-Uoc)^{2}}=100\sqrt{2}(V)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Rất cần mọi người giúp( ĐXC)
Gửi bởi: hoangkim_1608 trong 05:59:50 PM Ngày 08 Tháng Tám, 2012
Cảm ơn anh nhiều lắm. lúc đầu em có một bài tương tự với bài mà em đăng là:
Một đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp; trong đó cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại và khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng [tex]50\sqrt{3}[/tex]
 V.  Biết rằng tại thời điểm điện áp hai đầu đoạn mạch u = 75 V thì điện áp hai đầu cuộn dây uL = 75 V. Xác định điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch.
 Và mấy bài dạng này nữa nhưng em không làm đc nên khi post lên em ko đẻ ý anh thông cảm cho em nhé.
Em sửa lại 1 chút: Một đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp; trong đó cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại và khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng [tex]50\sqrt{3}[/tex]
V.  Biết rằng tại thời điểm điện áp hai đầu điện trở uR = 75 V thì điện áp hai đầu tụ điện uC = 100 V. Xác định điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch.
Và anh xem lại hộ em chỗ [tex]U_{R}[/tex] với ạ. đó là giá trị khi Uc max chứ ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Rất cần mọi người giúp( ĐXC)
Gửi bởi: kydhhd trong 03:04:56 PM Ngày 09 Tháng Tám, 2012
Cảm ơn anh nhiều lắm. lúc đầu em có một bài tương tự với bài mà em đăng là:
Một đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp; trong đó cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại và khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng [tex]50\sqrt{3}[/tex]
 V.  Biết rằng tại thời điểm điện áp hai đầu đoạn mạch u = 75 V thì điện áp hai đầu cuộn dây uL = 75 V. Xác định điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch.
 Và mấy bài dạng này nữa nhưng em không làm đc nên khi post lên em ko đẻ ý anh thông cảm cho em nhé.
Em sửa lại 1 chút: Một đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp; trong đó cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại và khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng [tex]50\sqrt{3}[/tex]
V.  Biết rằng tại thời điểm điện áp hai đầu điện trở uR = 75 V thì điện áp hai đầu tụ điện uC = 100 V. Xác định điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch.
Và anh xem lại hộ em chỗ [tex]U_{R}[/tex] với ạ. đó là giá trị khi Uc max chứ ạ.

Bạn xem chữ màu đỏ đi
Ucmax thì liên quan đến hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu điện trở, nó không phải giá trị tức thời
Còn bài này làm như bài trên chỉ thay Ul bởi Uc thôi. Bạn tự làm nhé


Tiêu đề: Trả lời: Rất cần mọi người giúp( ĐXC)
Gửi bởi: hoangkim_1608 trong 10:29:45 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2012
Thế trường hợp cho giá trị tức thời u = 75 và uL = 75 thì làm thế nào ạ? Vì 2 đại lượng này chưa biết độ lệch pha


Tiêu đề: Trả lời: Rất cần mọi người giúp( ĐXC)
Gửi bởi: goldsunhn trong 05:55:31 AM Ngày 26 Tháng Một, 2013
Thế trường hợp cho giá trị tức thời u = 75 và uL = 75 thì làm thế nào ạ? Vì 2 đại lượng này chưa biết độ lệch pha

Em cũng đang rơi vào thế khó với bài này, mong các thầy giải đáp giúp ạ. Em thực sự chưa tìm được mối quan hệ giừa hai giá trị tức thời này :)
"Một đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp; trong đó cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại và khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng 50 căn 3 V. Biết rằng tại thời điểm điện áp hai đầu đoạn mạch u = 75 V thì điện áp hai đầu cuộn dây uL = 75 V. Xác định điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch "


Tiêu đề: Trả lời: Rất cần mọi người giúp( ĐXC)
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 11:01:01 AM Ngày 26 Tháng Một, 2013
Em cũng đang rơi vào thế khó với bài này, mong các thầy giải đáp giúp ạ. Em thực sự chưa tìm được mối quan hệ giừa hai giá trị tức thời này :)
"Một đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp; trong đó cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại và khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng 50 căn 3 V. Biết rằng tại thời điểm điện áp hai đầu đoạn mạch u = 75 V thì điện áp hai đầu cuộn dây uL = 75 V. Xác định điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch "
Câu này đề không chuẩn, chế bản bị sai.


Tiêu đề: Trả lời: Rất cần mọi người giúp( ĐXC)
Gửi bởi: goldsunhn trong 01:19:40 PM Ngày 26 Tháng Một, 2013
Em cũng đang rơi vào thế khó với bài này, mong các thầy giải đáp giúp ạ. Em thực sự chưa tìm được mối quan hệ giừa hai giá trị tức thời này :)
"Một đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp; trong đó cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại và khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng 50 căn 3 V. Biết rằng tại thời điểm điện áp hai đầu đoạn mạch u = 75 V thì điện áp hai đầu cuộn dây uL = 75 V. Xác định điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch "
Câu này đề không chuẩn, chế bản bị sai.
Vâng, em cảm ơn thầy, Chúc thầy sức khỏe!