Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: OO trong 01:10:01 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11368Tiêu đề: dao động tắt dần 2
Gửi bởi: OO trong 01:10:01 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2012
1CLLX có k=80N/m, m=80g dao động trên mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát. kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng 1 đoạn 6cm rồi thả không vận tốc ban đầu. biết vận tốc cực đại của con lắc trong quá trình dao động là 50pi cm/s
a) tìm hệ số ma sát
b) tính thế năng, động năng của con lắc tại vị trí này. hỏi cơ năng và biên độ tại vị trí này giảm bao nhiêu phần trăm so với ban đầu
c) tính quãng đường mà vật đi được đến khi dừng lại

các thầy cô, và các bạn giải giúp em bài này với ạ!


Tiêu đề: Trả lời: dao động tắt dần 2
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:45:40 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2012
1CLLX có k=80N/m, m=80g dao động trên mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát. kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng 1 đoạn 6cm rồi thả không vận tốc ban đầu. biết vận tốc cực đại của con lắc trong quá trình dao động là 50pi cm/s
a) tìm hệ số ma sát
b) tính thế năng, động năng của con lắc tại vị trí này. hỏi cơ năng và biên độ tại vị trí này giảm bao nhiêu phần trăm so với ban đầu
c) tính quãng đường mà vật đi được đến khi dừng lại

các thầy cô, và các bạn giải giúp em bài này với ạ!
a/
+ Vị trí cân bằng giữa Fms và Fk : [tex]|xo|=\mu.mg/k[/tex] và vị trí này cũng chính là vị trí có vmax
[tex]==> vmax=(A-|xo|).\omega ==> 50\pi = (0,06 - |xo|).\sqrt{\frac{k}{m}}[/tex]
[tex]==> |xo| ==> \mu[/tex]
b/[tex]Wt=1/2k(xo)^2 ; Wđ=1/2m.vmax^2 ==> W=Wd+Wt[/tex]
c/Số 1/2 nửa chu kỳ mà vật thực hiện cho đến khi dừng
+ [tex]N=A/2|xo|.[/tex]
+ [tex]S=2AN-2x0N^2[/tex] (xem thêm : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5047.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5047.0))