Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: HỌc Sinh Cá Biệt trong 12:24:11 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11365Tiêu đề: BÀi tập về dao động
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 12:24:11 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2012
Thầy cô và các bạn giải giùm bài tập này  ạ       !!!!!!
Có 2 vật dao động điều hoà trên hai đoạn thẳng song song gần nhau với cùng biên độ A, tần số 3Hz và 6Hz. Lúc đầu hai vật đồng thời xuất phát từ vị trí có li độ A/2. Khoảng thời gian ngắn nhất để 2 vật có cùng 1 li độ là ????


Tiêu đề: Trả lời: BÀi tập về dao động
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:49:35 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2012
Em xem link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8476.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8476.0)