Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: trantinh595 trong 02:48:13 PM Ngày 06 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11353Tiêu đề: Giúp bài tập Sóng Cơ
Gửi bởi: trantinh595 trong 02:48:13 PM Ngày 06 Tháng Tám, 2012
Trên mặt chất lỏng, tại O, người ta tạo một nguồn điện dao động với phương trình
[tex]u= Acos(2\pi t)[/tex]
Giả thiết rằng năng lượng ko bị mất mát khi lan truyền. Tại điểm M trên mặt chất lỏng cách nguồn O một đoạn dM=1(m) sóng có biên độ AM=8cm. Lập phương trình dao động của điểm N trên OM cách nguồn O một đoạn dN=2(m).
Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v=10(m/s).


Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài tập Sóng Cơ
Gửi bởi: kydhhd trong 03:06:15 PM Ngày 06 Tháng Tám, 2012
Trên mặt chất lỏng, tại O, người ta tạo một nguồn điện dao động với phương trình
[tex]u= Acos(2\pi t)[/tex]
Giả thiết rằng năng lượng ko bị mất mát khi lan truyền. Tại điểm M trên mặt chất lỏng cách nguồn O một đoạn dM=1(m) sóng có biên độ AM=8cm. Lập phương trình dao động của điểm N trên OM cách nguồn O một đoạn dN=2(m).
Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v=10(m/s).
[tex]U_{N}=8cos(2\Pi t-2\Pi \frac{2}{10})=8cos(2\Pit -\frac{2}{5}\Pi )[/tex]