Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: revo450 trong 09:29:28 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11349Tiêu đề: DAO DONG CO CAN GIUP DO
Gửi bởi: revo450 trong 09:29:28 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2012
Con lắc lò xo treo thẳng đứng K=250N/m, m=25g. Đưa vật đến VTCB lò xo nén 1,5cm. Khi buông truyền vận tốc 60cm/s, hướng lên trên. Gốc tọa độ tại VTCB, chiều dương hướng xuống. Góc thời gian là lúc lò xo dãn 5cm đi xa VTCB. Viết phương trình dao động.Tiêu đề: Trả lời: DAO DONG CO CAN GIUP DO
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:17:12 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2012
Con lắc lò xo treo thẳng đứng K=250N/m, m=25g. Đưa vật đến VTCB lò xo nén 1,5cm. Khi buông truyền vận tốc 60cm/s, hướng lên trên. Gốc tọa độ tại VTCB, chiều dương hướng xuống. Góc thời gian là lúc lò xo dãn 5cm đi xa VTCB. Viết phương trình dao động.


+ Tính [tex]\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}[/tex]

+ Tính độ dãn của lò xo tại VTCB [tex]\Delta l = \frac{mg}{k}[/tex]

+ Tính biên độ : [tex]A = \sqrt{x_{1}^{2} + (v_{1}/\omega )^{2}}[/tex]

Với [tex]x_{1} = - (\Delta l + 1,5 )[/tex]  và [tex]v_{1} = - 60 cm/s[/tex]

+ Tính phi với [tex]x_{0} = Acos\varphi = \Delta l - 5 (cm)[/tex] và [tex]v_{0} = -\omega A sin\varphi  > 0[/tex]Tiêu đề: Trả lời: DAO DONG CO CAN GIUP DO
Gửi bởi: rubiccatinh trong 07:54:04 PM Ngày 06 Tháng Tám, 2012
Con lắc lò xo treo thẳng đứng K=250N/m, m=25g. Đưa vật đến VTCB lò xo nén 1,5cm. Khi buông truyền vận tốc 60cm/s, hướng lên trên. Gốc tọa độ tại VTCB, chiều dương hướng xuống. Góc thời gian là lúc lò xo dãn 5cm đi xa VTCB. Viết phương trình dao động.


thưa thầy em không hiểu đề, tại sao 'Đưa vật đến VTCB lò xo nén 1,5cm' . vì khi đua vật đén vị trí cân bằng thì lò xo không nén không giãn mà thầy
 thầy giải thích cụ thể cho em nha


Tiêu đề: Trả lời: DAO DONG CO CAN GIUP DO
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:23:18 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2012
Con lắc lò xo treo thẳng đứng K=250N/m, m=25g. Đưa vật đến VTCB lò xo nén 1,5cm. Khi buông truyền vận tốc 60cm/s, hướng lên trên. Gốc tọa độ tại VTCB, chiều dương hướng xuống. Góc thời gian là lúc lò xo dãn 5cm đi xa VTCB. Viết phương trình dao động.


thưa thầy em không hiểu đề, tại sao 'Đưa vật đến VTCB lò xo nén 1,5cm' . vì khi đua vật đén vị trí cân bằng thì lò xo không nén không giãn mà thầy
 thầy giải thích cụ thể cho em nha
nếu lò xo đặt đứng, vật nằm trên, điểm cố định nằm dưới sàn thì ờ VTCB lò xo nén đó, còn nếu vật ở dưới, điểm treo nằm trên thì ở VTCB lò xo sẽ giãn, còn khi con lắc nằm ngang thì nó không giãn, không nén