Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: rukabi hoc ly trong 11:03:48 PM Ngày 05 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11348Tiêu đề: Lý thuyết sóng cơ
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 11:03:48 PM Ngày 05 Tháng Tám, 2012
Cho 2 nguồn S1;S2 dao động cùng tần số, cùng pha với S1S2=9λ
Tìm trên S1S2 số điểm cực đại dao động:
a, Cùng pha với nguồn.
b, Ngược pha với nguồn.
c, Vuông pha với nguồn
ANh chị thầy cô giúp em bài này nhé
EM cảm ơn ạ !


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết sóng cơ
Gửi bởi: rubiccatinh trong 09:38:27 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2012
Cho 2 nguồn S1;S2 dao động cùng tần số, cùng pha với S1S2=9λ
Tìm trên S1S2 số điểm cực đại dao động:
a, Cùng pha với nguồn.
b, Ngược pha với nguồn.
c, Vuông pha với nguồn
a) công thức số đường , (số điểm ) dao động cực đại(không tính hai nguồn):
[tex]\frac{-l}{\lambda }<k<\frac{l}{\lambda }[/tex]
b)ngược pha với nguồn
không tính hai nguồn
[tex]\frac{-l}{\lambda }-\frac{1}{2}<k<\frac{l}{\lambda }-\frac{1}{2}[/tex]
còn hai nguồn vuông pha thì không biết làm hi, mình có 1 chú ý là hai nguồn cùng pha và ngược pha công thức ngược nhau , cacchs tìm cực đại của cái này là cach tìm cực tiểu của cái kia và ngược lại


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết sóng cơ
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 11:20:53 PM Ngày 06 Tháng Tám, 2012
Cho 2 nguồn S1;S2 dao động cùng tần số, cùng pha với S1S2=9λ
Tìm trên S1S2 số điểm cực đại dao động:
a, Cùng pha với nguồn.
b, Ngược pha với nguồn.
c, Vuông pha với nguồn
a) công thức số đường , (số điểm ) dao động cực đại(không tính hai nguồn):
[tex]\frac{-l}{\lambda }<k<\frac{l}{\lambda }[/tex]
b)ngược pha với nguồn
không tính hai nguồn
[tex]\frac{-l}{\lambda }-\frac{1}{2}<k<\frac{l}{\lambda }-\frac{1}{2}[/tex]
còn hai nguồn vuông pha thì không biết làm hi, mình có 1 chú ý là hai nguồn cùng pha và ngược pha công thức ngược nhau , cacchs tìm cực đại của cái này là cach tìm cực tiểu của cái kia và ngược lại

HÌnh như bạn hiểu sai ý của mình rồi
 m:- *


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết sóng cơ
Gửi bởi: niemkieuloveahbu trong 01:09:45 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2012
Cho 2 nguồn S1;S2 dao động cùng tần số, cùng pha với S1S2=9λ
Tìm trên S1S2 số điểm cực đại dao động:
a, Cùng pha với nguồn.
b, Ngược pha với nguồn.
c, Vuông pha với nguồn
ANh chị thầy cô giúp em bài này nhé
EM cảm ơn ạ !

Những điểm dao động với biên độ cực đại trên S1S2 thỏa:

(http://latex.codecogs.com/gif.latex?-9%3Ck%3C9)

Có 17 điểm.

Các điểm dao động cùng pha với nguồn cách nguồn số nguyên lần bước sóng.

Kết hợp 2 điều kiện này được 8 điểm thỏa mãn.

Các điểm dao động ngược pha với nguồn,cách nguồn số bán nguyên lần bước sóng => 9 điểm thỏa mãn.

Các điểm dao động vuông pha thì cách nguồn (http://latex.codecogs.com/gif.latex?(k+\frac{1}{4})\lambda)

Theo mình thì không có điểm nào,nếu xét cực tiểu thì may ra.