Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: 10lyiq trong 09:46:53 AM Ngày 05 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11343Tiêu đề: Một bài giao thoa ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: 10lyiq trong 09:46:53 AM Ngày 05 Tháng Tám, 2012
Trong thí nghiệm Young: a=1,5mm, D=1,2m. Người ta chiếu đồng thời vào hai khe Young hai bức xạ có bước sóng 450nm và 600nm. Hai điểm M và N ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân này các đoạn tương ứng là 5mm và 12mm. Tính số vân sáng không cùng màu với vân trung tâm có trong đoạn MN.
A.28
B.29
C.30
D.31


Tiêu đề: Trả lời: Một bài giao thoa ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 12:48:41 PM Ngày 05 Tháng Tám, 2012
OM=5mm.ON=12mm
i1=0.36mm
i2=0.48mm
vân trùng nhau khi k1/k2=lamda2/lamda1=4/3 nên vân trùng có d=4i1=1.44mm
ta có OM<= d <=ON
         3.47<d<8.33 nên có 5 vân trùng nhau
trong đoạn MN thi có   OM<= k1*i1<=ON  hay 13.88<k1<33.33 k1=20
                                OM<= k2*i2<=ON        10.4<k2<=25    k2= 15
 số vân sáng không cùng màu với vân trung tâm có trong đoạn MN lá k1+k2-vân trùng=30
đáp án C


Tiêu đề: Trả lời: Một bài giao thoa ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: 10lyiq trong 03:34:45 PM Ngày 05 Tháng Tám, 2012
em cám ơn ạ ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Một bài giao thoa ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: 10lyiq trong 05:14:35 PM Ngày 09 Tháng Tám, 2012
OM=5mm.ON=12mm
i1=0.36mm
i2=0.48mm
vân trùng nhau khi k1/k2=lamda2/lamda1=4/3 nên vân trùng có d=4i1=1.44mm
ta có OM<= d <=ON
         3.47<d<8.33 nên có 5 vân trùng nhau
trong đoạn MN thi có   OM<= k1*i1<=ON  hay 13.88<k1<33.33 k1=20
                                OM<= k2*i2<=ON        10.4<k2<=25    k2= 15
 số vân sáng không cùng màu với vân trung tâm có trong đoạn MN lá k1+k2-vân trùng=30
đáp án C

Ủa em nghĩ là số vân sáng không cùng màu với vân trung tâm là phải trừ đi 2 lần số vân trùng. Vậy đáp án phải là 25 chứ ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Một bài giao thoa ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: 10lyltv trong 12:13:22 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2012
OM=5mm.ON=12mm
i1=0.36mm
i2=0.48mm
vân trùng nhau khi k1/k2=lamda2/lamda1=4/3 nên vân trùng có d=4i1=1.44mm
ta có OM<= d <=ON
         3.47<d<8.33 nên có 5 vân trùng nhau
trong đoạn MN thi có   OM<= k1*i1<=ON  hay 13.88<k1<33.33 k1=20
                                OM<= k2*i2<=ON        10.4<k2<=25    k2= 15
 số vân sáng không cùng màu với vân trung tâm có trong đoạn MN lá k1+k2-vân trùng=30
đáp án C

Ủa em nghĩ là số vân sáng không cùng màu với vân trung tâm là phải trừ đi 2 lần số vân trùng. Vậy đáp án phải là 25 chứ ^-^

Sao lại trừ đi 2 lần hả Quang tèo ???? . Một lần là đủ rồi


Tiêu đề: Trả lời: Một bài giao thoa ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:17:37 PM Ngày 10 Tháng Tám, 2012
Trích dẫn
Sao lại trừ đi 2 lần hả Quang tèo ???? . Một lần là đủ rồi
+ Nếu đề bài Y/C tìm số vân sáng thì : Số vân 1+ số vân 2 - Số vân trùng.
+ Nếu đều Y/C tìm số vân sáng khác màu vân trung tâm : (Số vân 1+ số vân 2 - 2* số vân trùng)