Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thpt_hda trong 09:40:36 AM Ngày 05 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11341Tiêu đề: Cần mọi người giúp mấy bài dao động cơ
Gửi bởi: thpt_hda trong 09:40:36 AM Ngày 05 Tháng Tám, 2012
1/Một Con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên 25 cm và vật nhỏ dđđh dọc trục 0x có phương thẳng đứng, chiều dương  hướng xuống(gốc 0 tại VTCB- lấy g=[tex]\phi ^{2}[/tex]=10).Tốc độ trung bình của vật nặng trong 1 CK là 50cm/s.Khi vật chuyển động từ VTCB theo chiều dương tới vị trí có độ lớn gia tốc bằng 1 nửa độ lớn gia tốc max thì lò xo có chiều dài 31,5 cm. Độ lớn vận tốc khi qua vị trí lò xo không biến dạng là ?

2/Một con lắc lò xo dđđh trên mp ngang vs chu kì T=2[tex]\phi[/tex](s), quả cầu nhỏ có khối lượng [tex]m_{1}[/tex].Khi lò xo có chiều dài cực đại và vật m1 có gia tốc là -2cm/s2 thì 1 vật có khối lượng  [tex]m_{2}[/tex]=0,5 m1 chuyển động dọc trục lò xo đến va chạm đhxuyên tâm vs m1, có hướng làm lò xo nén lại.Biết tốc độ chuyển động của m2 ngay trước lúc va chạm là [tex]3\sqrt{3}[/tex] (cm/s). Bỏ qua ma sát.Khoảng cách giửa 2 vật kể từ lúc va cham đến khi vật m1 đổi chiều chuyển động là
A.9,63 cm        B.9,36 cm                  C.0,936 cm                      D.0,639 cm


Tiêu đề: Trả lời: Cần mọi người giúp mấy bài dao động cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:35:14 AM Ngày 05 Tháng Tám, 2012
1/Một Con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên 25 cm và vật nhỏ dđđh dọc trục 0x có phương thẳng đứng, chiều dương  hướng xuống(gốc 0 tại VTCB- lấy g=[tex]\phi ^{2}[/tex]=10).Tốc độ trung bình của vật nặng trong 1 CK là 50cm/s.Khi vật chuyển động từ VTCB theo chiều dương tới vị trí có độ lớn gia tốc bằng 1 nửa độ lớn gia tốc max thì lò xo có chiều dài 31,5 cm. Độ lớn vận tốc khi qua vị trí lò xo không biến dạng là ?
+ [tex]v=4A/T ==> A=\frac{vT}{4}[/tex]
+ Vị trí [tex]a=amax/2 ==> x = A/2=\frac{v.T}{8}[/tex]
+ [tex]l=lo+\Delta lo + x = lo + \frac{T^2}{4}+\frac{v.T}{8} ==> T ==> \Delta l0, A,\omega[/tex]
+ [tex]v = (A^2-\Delta l_0^2).\omega^2[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Cần mọi người giúp mấy bài dao động cơ
Gửi bởi: rubiccatinh trong 10:49:16 AM Ngày 05 Tháng Tám, 2012
thầy trả lời bài 2 đi ak , bài 2 khó wa, làm mãi không ra


Tiêu đề: Trả lời: Cần mọi người giúp mấy bài dao động cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:51:41 AM Ngày 05 Tháng Tám, 2012
2/Một con lắc lò xo dđđh trên mp ngang vs chu kì T=2[tex]\phi[/tex](s), quả cầu nhỏ có khối lượng [tex]m_{1}[/tex].Khi lò xo có chiều dài cực đại và vật m1 có gia tốc là -2cm/s2 thì 1 vật có khối lượng  [tex]m_{2}[/tex]=0,5 m1 chuyển động dọc trục lò xo đến va chạm đhxuyên tâm vs m1, có hướng làm lò xo nén lại.Biết tốc độ chuyển động của m2 ngay trước lúc va chạm là [tex]3\sqrt{3}[/tex] (cm/s). Bỏ qua ma sát.Khoảng cách giửa 2 vật kể từ lúc va cham đến khi vật m1 đổi chiều chuyển động là
A.9,63 cm        B.9,36 cm                  C.0,936 cm                      D.0,639 cm
+ Biên độ vật 1 trước va chạm [tex]A=amax/\omega^2[/tex]
+ Vận tốc trước va chạm : v1=0 (vật 1 đến biên), x=A, [tex]v2=3\sqrt{3}[/tex]
+ Sau va chạm ==> [tex]v1'=\frac{2m2v2}{m1+m2},v2'=\frac{(m2-m1)v2}{m1+m2} < 0[/tex] (" vật 2 chuyển động ngược, em xem thêm CT trong SGK L10NC")
+ Vật 1 dao động với biên độ [tex]A'=\sqrt{x^2+\frac{v1'^2}{\omega^2})[/tex] " chu kỳ và tần số vật 1 không đồi"
+ Vật 1 đi S1=2A' sau T/2 thì đổi chiều, vật 2 di chuyển đều với S2=v2'.T/2
==> Khoảng cách sau khi va chạm đến lúc vật 1 đổi chiêu là : S1+S2=2A'+v2'.T/2


Tiêu đề: Trả lời: Cần mọi người giúp mấy bài dao động cơ
Gửi bởi: rubiccatinh trong 11:06:18 AM Ngày 05 Tháng Tám, 2012
thầy ơi em không giải thích được tại sao khi vật đi từ o đên A/29owr câu 1 ak) thầy lại suuy ngay ra đươc x=vT/8, thầy giat thich chỗ này cho e ak


Tiêu đề: Trả lời: Cần mọi người giúp mấy bài dao động cơ
Gửi bởi: rubiccatinh trong 11:27:12 AM Ngày 05 Tháng Tám, 2012
thầy giải thích cho e đi ak, tại sao thầy lại suy ra được x=[tex]\frac{vT}{8}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Cần mọi người giúp mấy bài dao động cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:29:55 PM Ngày 05 Tháng Tám, 2012
[tex]a=amax/2 ==> \omega^2.x = \frac{\omega^2.A}{2} ==> x=A/2[/tex]
mà A=v.T/4 ==> x = v.T/8


Tiêu đề: Trả lời: Cần mọi người giúp mấy bài dao động cơ
Gửi bởi: thpt_hda trong 04:53:47 PM Ngày 05 Tháng Tám, 2012
thầy ơi sao em tính không ra đáp án vậy thầy.Cái [tex]\Delta l_{0}[/tex] có vấn đề hay sao ý


Tiêu đề: Trả lời: Cần mọi người giúp mấy bài dao động cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:06:04 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2012
thầy ơi sao em tính không ra đáp án vậy thầy.Cái [tex]\Delta l_{0}[/tex] có vấn đề hay sao ý

KHI EM TÍNH T EM PHẢI ĐỔI L,L0 RA M, X CŨNG ĐỔI RA M LUÔN NHÉ EM, CÒN KHÔNG EM ĐỔI DELTA L0 RA CM CŨNG ĐƯỢC