Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: starry_sky trong 08:40:57 PM Ngày 03 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11329Tiêu đề: 1 bài con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: starry_sky trong 08:40:57 PM Ngày 03 Tháng Tám, 2012
Một lò xo đồng chất có khối lượng không đág kể và độ cứng k=60N/m. Cắt lò xo đó thành hai đoạn có tỉ lệ chiều dài l1:l2=2:3.Nối hai đoạn lò xo trên với vật nặng khốni lượng m = 400g rồi mắc vào hai điểm BC cố định trên mặt phẳng nghiêng góc [tex]\alpha =30[/tex] Biết k2 ở trên, k1 ở dưới. Bỏ qua ma sát giữa vật m và mặt phẳng nghiêng. Tại thời điểm ban đầu giữ vật m ở vị trí sao cho lò xo độ cứng k1 dãn [tex]Delta l_{1}=2cm[/tex] lò xo có độ cứng k2 nén [tex]Delta l_{2}=1cm[/tex] so với độ dài tự nhiên của chúng. Thả nhẹ vật m cho nó dao động. Biết [tex]g=10m/s^{2}[/tex]. Xác đinh biên độ dao động:
A.A=1,4cm     B. A=3,4cm    C. A=2,4cm   D. A=2,2cm


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: havang1895 trong 10:08:00 PM Ngày 03 Tháng Tám, 2012
Một lò xo đồng chất có khối lượng không đág kể và độ cứng k=60N/m. Cắt lò xo đó thành hai đoạn có tỉ lệ chiều dài l1:l2=2:3.Nối hai đoạn lò xo trên với vật nặng khốni lượng m = 400g rồi mắc vào hai điểm BC cố định trên mặt phẳng nghiêng góc [tex]\alpha =30[/tex] Biết k2 ở trên, k1 ở dưới. Bỏ qua ma sát giữa vật m và mặt phẳng nghiêng. Tại thời điểm ban đầu giữ vật m ở vị trí sao cho lò xo độ cứng k1 dãn [tex]Delta l_{1}=2cm[/tex] lò xo có độ cứng k2 nén [tex]Delta l_{2}=1cm[/tex] so với độ dài tự nhiên của chúng. Thả nhẹ vật m cho nó dao động. Biết [tex]g=10m/s^{2}[/tex]. Xác đinh biên độ dao động:
A.A=1,4cm     B. A=3,4cm    C. A=2,4cm   D. A=2,2cm

k=60N/m, l1:l2=2:3 --> k1 = 150, k2 = 100 (k.l = k1.l1 = k2.l2)
k1 dãn 2, k2 nén 1 --> nếu hai lò xo ở độ dài tự nhiên thì chúng cách nhau 1cm.
Gọi O là VTCB,
Psin(alpha) = 2N > k2.1cm --> ở VTCB lò xo 2 giãn, lò xo 1 nén
k2.(x + 1) + k1(x) = Psin(alpha) = 2N --> x = 0,4cm với x là độ nén của lò xo 1
vị trí ban đầu lò xo 1 giãn 2, VTCB lò xo 1 nén 0,4. Đk đầu thả nhẹ  --> vị trí biên --> Biên độ 2,4cm