Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vantinhta trong 09:40:28 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11320Tiêu đề: cực trị giao thoa
Gửi bởi: vantinhta trong 09:40:28 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2012
khi tính số điểm dao động với biên độ cực đại (hay cực tiểu) trên đường nối hai nguồn mà kết quả vị trí 2 nguồn lại thõa mãn công thức xác định vị trí cực đại (hay cực tiểu) thì có tính 2 hai nguồn hay không?


Tiêu đề: Trả lời: cực trị giao thoa
Gửi bởi: kydhhd trong 09:50:43 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2012
khi tính số điểm dao động với biên độ cực đại (hay cực tiểu) trên đường nối hai nguồn mà kết quả vị trí 2 nguồn lại thõa mãn công thức xác định vị trí cực đại (hay cực tiểu) thì có tính 2 hai nguồn hay không?
trả lời cho bạn là không tính, vì tai 2 điểm ở 2 nguồn là 2 dao động cưỡng bức với biên độ bằng biên độ của nguồn


Tiêu đề: Trả lời: cực trị giao thoa
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 11:55:30 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2012
khi tính số điểm dao động với biên độ cực đại (hay cực tiểu) trên đường nối hai nguồn mà kết quả vị trí 2 nguồn lại thõa mãn công thức xác định vị trí cực đại (hay cực tiểu) thì có tính 2 hai nguồn hay không?
trả lời cho bạn là không tính, vì tai 2 điểm ở 2 nguồn là 2 dao động cưỡng bức với biên độ bằng biên độ của nguồn
mình biết tại 2 nguồn là dao động cưỡng bức nên ko tính nhưng mờ sao lại là biên độ 2 điểm ở nguồn = biên độ của nguồn


Tiêu đề: Trả lời: cực trị giao thoa
Gửi bởi: revo450 trong 09:32:32 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2012
Theo mình tùy vào bài toán. xem kỷ đề tính trên khoảng hay trên đoạn
Thông thường thì không tính.


Tiêu đề: Trả lời: cực trị giao thoa
Gửi bởi: rubiccatinh trong 09:56:01 AM Ngày 06 Tháng Tám, 2012
có những bài toán ghi cụ thể, có những bài thì không , mình đọc 1 số tài liệu , lúc nào trong lời dẫn đến công thức đều ghi không tính hai nguồn,còn lý do tại sao thì mình không rõ lắm