Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: kusumi195 trong 09:11:44 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11304Tiêu đề: Giúp đỡ bài tập về axit cacboxylic
Gửi bởi: kusumi195 trong 09:11:44 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2012
Một hỗn hợp gồm 2 axit . Trung hòa dd chứa m gam hỗn hợp X cần dụng 200 ml dd NA0H 2.5M.Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam axit đó thu được 11,2 lit C02(dktc).Vậy  công thức của 2 axit là gì ?
A. CH3COOH, H00CCH2C00H                                C C2H5COOH và HCOOH
B. HC00H VÀ H00C-COOH                                      D  CH3C00H VÀ H00C-C00H


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ bài tập về axit cacboxylic
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:39:18 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2012
Một hỗn hợp gồm 2 axit . Trung hòa dd chứa m gam hỗn hợp X cần dụng 200 ml dd NA0H 2.5M.Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam axit đó thu được 11,2 lit C02(dktc).Vậy  công thức của 2 axit là gì ?
A. CH3COOH, H00CCH2C00H                                C C2H5COOH và HCOOH
B. HC00H VÀ H00C-COOH                                      D  CH3C00H VÀ H00C-C00H
Bạn xem lại giả thuyết xem có sai xót gì ko nhá!!!!


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ bài tập về axit cacboxylic
Gửi bởi: kusumi195 trong 10:07:19 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2012
Một hỗn hợp gồm 2 axit . Trung hòa dd chứa m gam hỗn hợp X cần dụng 200 ml dd NA0H 2.5M.Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam axit đó thu được 11,2 lit C02(dktc).Vậy  công thức của 2 axit là gì ?
A. CH3COOH, H00CCH2C00H                                C C2H5COOH và HCOOH
B. HC00H VÀ H00C-COOH                                      D  CH3C00H VÀ H00C-C00H
Bạn xem lại giả thuyết xem có sai xót gì ko nhá!!!!

đề bài không có sai sót rì nhưng đáp án cô mình là B @@ :-t :-t :-t


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ bài tập về axit cacboxylic
Gửi bởi: dxmen2000 trong 11:10:29 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2012
Chưa biết 2 axit đó no hay đói,có vòng thơm hay không, mấy chức cũng chưa có, làm sao giải nhỉ ?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ bài tập về axit cacboxylic
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:10:05 AM Ngày 01 Tháng Tám, 2012
Một hỗn hợp gồm 2 axit . Trung hòa dd chứa m gam hỗn hợp X cần dụng 200 ml dd NA0H 2.5M.Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam axit đó thu được 11,2 lit C02(dktc).Vậy  công thức của 2 axit là gì ?
A. CH3COOH, H00CCH2C00H                                C C2H5COOH và HCOOH
B. HC00H VÀ H00C-COOH                                      D  CH3C00H VÀ H00C-C00H
Bạn xem lại giả thuyết xem có sai xót gì ko nhá!!!!

đề bài không có sai sót rì nhưng đáp án cô mình là B @@ :-t :-t :-t
nNaOH=nCO2=0,5 mol
Nếu đa là B thì gọi x,y ll là số mol của 2 axit
==>x+2y=0,5 và x+2y=0,5 ==>PT vô nghiệm ???????Đâu có thỏa đâu???


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ bài tập về axit cacboxylic
Gửi bởi: kusumi195 trong 09:44:00 PM Ngày 01 Tháng Tám, 2012
chán thật chắc phải để cô chưa thôi học trò này dốt rồi


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ bài tập về axit cacboxylic
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:01:24 AM Ngày 02 Tháng Tám, 2012
Số nhóm chức trung bình=số nhóm C trung bình=1 Vậy phải có 1 axit có C<=1 chỉ có thể là HCOOH
dựa vào đa loại được A và D

mặt khác dễ dàng biện luận như trên thì thấy mâu thuẫn!!!!(thử kq cho nhanh) 8-x

Một bài tương tự: Hỗn hợp X gồm 2 axit.Đốt cháy hoàn toàn 11,2g X thu được 15,4g CO2.Nếu cho 8,4g hh X tác dụng vừa đủ với  200ml dd NaOH 0,75M.CTPT của axit là:
A.HCOOH ,HOOC-COOH                                B.CH3COOH,HOOC-CH2-CH2-COOH

C.HCOOH,HOOC-CH2-COOH                           D.CH3COOH,HOOC-CH2-COOH

Thử so sánh 2 bài này !!!


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ bài tập về axit cacboxylic
Gửi bởi: kusumi195 trong 09:52:02 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2012
để mình xem cô giáo chữa thế nào rồi post cách giải lên cho mọi người nhé


Tiêu đề: Trả lời: Giúp đỡ bài tập về axit cacboxylic
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:04:51 AM Ngày 03 Tháng Tám, 2012
Ừ đúng rồi  %-) tự nhiên dốt ra,hic não rồi  :( Giờ mới phát hiện ra chỗ sai trầm trọng ::)

Loại được A và D, còn B và C  :D

Dễ khẳng định được rằng hh gồm 1 axit no đơn chức và 1 axit no đa chức (dựa vào đa ko thì có thể  xét 2 TH)

Từ đó ta có hệ PT : x+2y=0,5 (axit tác dụng với NaOH) (1)

và x+2y=0,5 (đốt cháy axit) (2)

thấy pt 1 =pt 2 ===>thỏa mãn
===>ĐA B