Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dxmen2000 trong 05:22:17 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11302Tiêu đề: Mẫu nguyên tử Bo
Gửi bởi: dxmen2000 trong 05:22:17 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2012
có một bài tập trong bài này em không hiểu :
  Một đám nguyên tử hidro đang ở trạng thái kích thích mà electron đang chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Khi electron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó là bao nhiêu vạch ?
  Thầy bảo là 6 vạch,từ N-> M   M-> L   L-> K   N-> L    N-> K   M-> K, em lại nghĩ là có 3 vạch N-> M    N-> L    N-> K , em hỏi thì thầy bảo là do đề cho là một đám nguyên tử, nhưng em mức ban đầu của electron là ở vị trí N, không có chuyện electron chuyển về M rồi từ M chuyển về L, vậy phải là N chuyể về L mới đúng


Tiêu đề: Trả lời: Mẫu nguyên tử Bo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:59:54 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2012
có một bài tập trong bài này em không hiểu :
  Một đám nguyên tử hidro đang ở trạng thái kích thích mà electron đang chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Khi electron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó là bao nhiêu vạch ?
  Thầy bảo là 6 vạch,từ N-> M   M-> L   L-> K   N-> L    N-> K   M-> K, em lại nghĩ là có 3 vạch N-> M    N-> L    N-> K , em hỏi thì thầy bảo là do đề cho là một đám nguyên tử, nhưng em mức ban đầu của electron là ở vị trí N, không có chuyện electron chuyển về M rồi từ M chuyển về L, vậy phải là N chuyể về L mới đúng
Đám nguyên tử kích thích nó chuyển lên mức kích thích tồn trong TG ngắn rồi chuyển về mức cơ bản K, mức kích thích N khi chuyển về mức cơ bản K các nguyên tử có thể về theo nhiều con đường khác nhau. VD có nguyên tử chuyển từ N ==> M ==> L ==> K, nhưng cũng có những nguyên tử chuyển từ N==> L ==> K, hoặc có nguyên tử chuyển N==>M ==>K,....
do vậy sẽ có 6 bức xạ khác nhau phát ra khi kích thích đám nguyên tử.


Tiêu đề: Trả lời: Mẫu nguyên tử Bo
Gửi bởi: dxmen2000 trong 06:27:47 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2012
vậy trong quá trình electron chuyển từ N==> L ==> K thì electron đã đi qua vị  trí M,như thế thì N ==> M ==> L ==> K hay N==> L ==> K thì cũng giống nhau, em không hiểu


Tiêu đề: Trả lời: Mẫu nguyên tử Bo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:35:27 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2012
vậy trong quá trình electron chuyển từ N==> L ==> K thì electron đã đi qua vị  trí M,như thế thì N ==> M ==> L ==> K hay N==> L ==> K thì cũng giống nhau, em không hiểu
nếu nói như em thì chì có đúng 1 bức xạ trong vùng lyman, đó là lambda 21, do vậy việc truyền trực tiếp từ N xuống L khác với truyền từ N ==> M ==> L.


Tiêu đề: Trả lời: Mẫu nguyên tử Bo
Gửi bởi: dxmen2000 trong 10:25:41 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2012
nếu theo hướng suy nghĩ của e thì có 3 bức xạ, N-> M    N-> L    N-> K  , nếu nó đã bức xạ năng lượng để về mức năng lượng thấp hơn là từ N về M và từ M về L, mà theo công thức : năng lượng để chuyển từ N về L bằng tổng năng lượng để chuyển từ N về M và từ M về L, thì sao nó không chuyển trực tiếp từ N về L luôn. mà phải bức xạ năng lượng 2 lần như thế


Tiêu đề: Trả lời: Mẫu nguyên tử Bo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:38:06 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2012
nếu theo hướng suy nghĩ của e thì có 3 bức xạ, N-> M    N-> L    N-> K  , nếu nó đã bức xạ năng lượng để về mức năng lượng thấp hơn là từ N về M và từ M về L, mà theo công thức : năng lượng để chuyển từ N về L bằng tổng năng lượng để chuyển từ N về M và từ M về L, thì sao nó không chuyển trực tiếp từ N về L luôn. mà phải bức xạ năng lượng 2 lần như thế
thì có những nguyên tử trong đám nguyên tử kia chuyển trực tiếp từ N ==> L==>K luôn, do vậy mới có 6 loại bức xạ phát ra đó
6 loại đó là
(1) N=>M
(2) N==>L
(3) N==>K
(4) M==>L
(5) M==>K
(6) L==>K


Tiêu đề: Trả lời: Mẫu nguyên tử Bo
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:46:54 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2012
có một bài tập trong bài này em không hiểu :
  Một đám nguyên tử hidro đang ở trạng thái kích thích mà electron đang chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Khi electron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó là bao nhiêu vạch ?
  Thầy bảo là 6 vạch,từ N-> M   M-> L   L-> K   N-> L    N-> K   M-> K, em lại nghĩ là có 3 vạch N-> M    N-> L    N-> K , em hỏi thì thầy bảo là do đề cho là một đám nguyên tử, nhưng em mức ban đầu của electron là ở vị trí N, không có chuyện electron chuyển về M rồi từ M chuyển về L, vậy phải là N chuyể về L mới đúng

Đề bài là "Một đám nguyên tử hidro", có nghĩa là có nhiều nguyên tử Hidro trong đó. Và khi bị kích thích, sau đó trở về trạng thái cơ bản thì các nguyên tử có nhiều cách khác nhau để trở về trạng thái ban đầu.

Ví dụ: Học sinh học 2 tiết ra chơi, giờ chơi hs trong lớp mỗi đứa mỗi nơi, sau đó hết giờ chơi, chúng về lại lớp theo những lộ trình khác nhau.

Bài này bạn có thể hiểu nôm na như vậy. 


Tiêu đề: Trả lời: Mẫu nguyên tử Bo
Gửi bởi: dxmen2000 trong 10:58:02 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2012
Nếu Nó chuyển từ  N ==> L==>K ,vậy thì đâu có tính L==>K, và e nghĩ electron chỉ bức xạ năng lượng 1 lần thôi, làm gì có chuyện bức xạ năng lượng để đi từ N==>L rồi nghĩ 1 chút, rồi bức xạ tiếp năng lượng tiếp để đi từ L==>K. Các bức xạ phải bắt đầu từ N

Còn đề cho là 1 đám nguyên tử thì dù là các electron nào đi chăng nữa thì cũng phải bắt đầu từ N, sau đó tùy vào mức năng lượng nó bức xạ mà có thể đi từ
(1) N=>M
(2) N==>L
(3) N==>K
Hi, hồi chiều tranh luận với thầy dạy miết vẫn em vẫn không hiểu


Tiêu đề: Trả lời: Mẫu nguyên tử Bo
Gửi bởi: dxmen2000 trong 11:02:54 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2012
Học sinh ra chơi, chơi cùng một địa điểm ( mới đúng với đám nguyên tử đang ở mức N ),giả sử là sân trường, đến khi vào lớp học sinh vào chỗ ngồi, nhưng vì chỗ ngồi mỗi người khác nhau nên đi một quãng đường khác nhau, nhưng tất cả các học sinh đó đều cùng một điểm chung là xuất phát từ sân trường, nếu vậy thì cũng chỉ có 3 bức xạ


Tiêu đề: Trả lời: Mẫu nguyên tử Bo
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:13:47 PM Ngày 31 Tháng Bảy, 2012
Học sinh ra chơi, chơi cùng một địa điểm ( mới đúng với đám nguyên tử đang ở mức N ),giả sử là sân trường, đến khi vào lớp học sinh vào chỗ ngồi, nhưng vì chỗ ngồi mỗi người khác nhau nên đi một quãng đường khác nhau, nhưng tất cả các học sinh đó đều cùng một điểm chung là xuất phát từ sân trường, nếu vậy thì cũng chỉ có 3 bức xạ

Thứ 1: Tôi chỉ xét đích đến là lớp học, không cần xét đến chỗ ngồi, ví dụ minh họa thôi mà.

Thứ 2: HS đi thẳng từ địa điểm X đến lớp, hs B đi từ X qua canteen rồi vào lớp, hs C đi từ X đến toilet rồi vào lớp, v.v. Mỗi người mỗi một đường đi để đến lớp.

Cuối cùng: Tôi nghĩ tôi với thầy Thạnh trình bày như vậy là cụ thể rồi, nếu bạn vẫn không hiểu thì nên tự suy nghĩ đi.

Vấn đề này dừng ở đây, topic này không thảo luận thêm nữa.