Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: maigia trong 12:40:00 PM Ngày 30 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11288Tiêu đề: Tổng hợp dao động. Khoảng cách giữa hai chất điểm
Gửi bởi: maigia trong 12:40:00 PM Ngày 30 Tháng Bảy, 2012
Hai chất điểm M và N dao động điều hòa trên cùng một trcu tọa độ, coi trong quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Biết phương trình dao động của chúng lần lượt là
[tex]x_{1} = 10cos\left(4\pi t+\frac{\pi }{3} \right)cm[/tex]; [tex]x_{2} = 10\sqrt{2}cos\left(4\pi t+\frac{\pi }{12} \right)cm[/tex]. Hai chất điểm cách nhau 5 cm ở thời điểm đầu tiên kể từ t = 0 là
A. 11/24 s
B. 1/9 s
C. 1/8 s
D. 5/24 s
Em đang phân vân giữa phương án C và D, em chưa rõ giá trị 5cm sẽ chỉ lấy giá trị dương hay có thể lấy cả giá trị âm. Em nhờ anh chị hướng dẫn. Em cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp dao động. Khoảng cách giữa hai chất điểm
Gửi bởi: vinci trong 01:43:54 PM Ngày 30 Tháng Bảy, 2012
theo mình là đáp án c, vì khoảng cách là lấy trị tuyệt đối


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp dao động. Khoảng cách giữa hai chất điểm
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:23:45 PM Ngày 30 Tháng Bảy, 2012
Hai chất điểm M và N dao động điều hòa trên cùng một trcu tọa độ, coi trong quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Biết phương trình dao động của chúng lần lượt là
[tex]x_{1} = 10cos\left(4\pi t+\frac{\pi }{3} \right)cm[/tex]; [tex]x_{2} = 10\sqrt{2}cos\left(4\pi t+\frac{\pi }{12} \right)cm[/tex]. Hai chất điểm cách nhau 5 cm ở thời điểm đầu tiên kể từ t = 0 là
A. 11/24 s
B. 1/9 s
C. 1/8 s
D. 5/24 s
Em đang phân vân giữa phương án C và D, em chưa rõ giá trị 5cm sẽ chỉ lấy giá trị dương hay có thể lấy cả giá trị âm. Em nhờ anh chị hướng dẫn. Em cảm ơn.

Khoang cách 2 chất điểm là : [tex]\Delta x = |x1-x2|=|10cos(4\pi.t+\frac{5\pi}{6})|[/tex]
Khoảng cách bằng 5 ==> [TEX]\Delta x=5[/TEX]
[TEX]==>cos(4\pi.t+\frac{5\pi}{6})=1/2[/TEX] hay [TEX]cos(4\pi.t+\frac{5\pi}{6})=-1/2[/TEX]
[TEX]==> t_1=-1/8 + k_1/2 ;  t_2=-7/24+k_2/2 [/TEX]
[TEX]t_3=-1/24+k_3/2 ; t_4=-3/8+k_4/2[/TEX]
thế  vào k nhỏ nhất sao cho t>0 ==> [TEX]t1=3/8,t2=5/24,t3=11/24,t4=1/8[/TEX]
==> [TEX]tmin=1/8[/TEX]Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp dao động. Khoảng cách giữa hai chất điểm
Gửi bởi: maigia trong 08:07:51 AM Ngày 31 Tháng Bảy, 2012
Em cảm ơn thầy, em quên không lấy trị tuyệt đối ở [tex]10cos\left(4\pi t+\frac{5\pi }{6} \right)[/tex]. Như thế là em có thể làm các bài khác được nữa rồi. Một lần nữa em cảm ơn thầy ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp dao động. Khoảng cách giữa hai chất điểm
Gửi bởi: tranvannhands95 trong 10:03:09 PM Ngày 07 Tháng Mười, 2013
trong sách của Nguyễn Anh Vinh thì đáp án phải là 5/24s


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp dao động. Khoảng cách giữa hai chất điểm
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:33:08 PM Ngày 07 Tháng Mười, 2013
trong sách của Nguyễn Anh Vinh thì đáp án phải là 5/24s
1/8 là đúng