Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhhai09x trong 08:41:00 AM Ngày 28 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11253Tiêu đề: BT con lắc đơn ! cần giúp gấp !
Gửi bởi: anhhai09x trong 08:41:00 AM Ngày 28 Tháng Bảy, 2012
bài 1. một con lắc đơn tạo bởi một quả cầu kim loại ! khối lượng 1 g buộc vào sợi dây mảnh cách điện ! ,sợi dây có hệ số nở dài là [tex]\alpha = 2.10^{-5} K^{-1}[/tex], dao động điều hòa tại nơi có g = 10m/S2. trong điện trường đều thẳng đứng hướng từ trên xuống , [tex]E = 10^{3} V/m[/tex] . nếu tăng nhiệt độ thêm [tex]10^{0}C[/tex] và truyền điện tích q cho quả cầu thì chu kì dao động của con lắc vẫn hok thay đổi. điện lượng của quả cầu là bao nhiêu ?
bài 2. một con lắc đơn có chu kì T = 2s khi đặt trong chân không. quả lắc làm bằng hợp kim có khối lượng m=50 g và khối lượng riêng [tex]D = 0.67 Kg/dm^{3}[/tex] . khi đặt trong không khí , có khối lượng riêng là D=1.3 Kg/lít/ chu kì [tex]T^{'}[/tex] của con lắc trong không khí là ?
giúp em vói ! bài này em không hỉu ?
thanks
Tiêu đề: Trả lời: BT con lắc đơn ! cần giúp gấp !
Gửi bởi: tttp trong 01:25:27 PM Ngày 28 Tháng Bảy, 2012
bài 1:
g1/g=1+Eq/(mg)
l1/l=1+[tex]\alpha[/tex][tex]\Delta t[/tex]
vì T=T1 nên g1/g=l1/l  => Eq/(mg)=[tex]\alpha \Delta t[/tex]
từ đó ta tìm được q

[/quote]


Tiêu đề: Trả lời: BT con lắc đơn ! cần giúp gấp !
Gửi bởi: tttp trong 01:42:21 PM Ngày 28 Tháng Bảy, 2012
bài 2:
 ta có gia tốc biểu kiến:g1=g(1-Dkk/Dv)
suy ra T1=T/[tex]\sqrt{1-Dkk/D}[/tex]
từ đó ta tìm được chu kỳ T1 cần tìm


Tiêu đề: Trả lời: BT con lắc đơn ! cần giúp gấp !
Gửi bởi: anhhai09x trong 01:51:06 PM Ngày 28 Tháng Bảy, 2012
bài 2:
 ta có gia tốc biểu kiến:g1=g(1-Dkk/Dv)
suy ra T1=T/[tex]\sqrt{1-Dkk/D}[/tex]
từ đó ta tìm được chu kỳ T1 cần tìm


em tính hok ra ! vì cái D kk> D suy ra cái trong căn <0 => hok tính ra đc vì hok có căn bậc hai của số âm


Tiêu đề: Trả lời: BT con lắc đơn ! cần giúp gấp !
Gửi bởi: tttp trong 02:59:31 PM Ngày 28 Tháng Bảy, 2012
mình chưa đọc kỹ đề,sorry
trọng trường biểu kiến :  P1=F-P
=> P1=V.Dkk.g-mg =>P1=V.Dkk.g-V.Dv.g=V.Dv.g(Dkk/Dv-1)=mg(Dkk/Dv-1)
từ đó ta có gia tốc biểu kiến g1=g(Dkk/Dv-1) sau đó bạn tự giải tiếp nhé:)