Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: revo450 trong 10:59:24 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11251Tiêu đề: Một bài con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: revo450 trong 10:59:24 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2012
Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 1kg treo thẳng đứng dao động điều hòa . Chiều dài tự nhiên của con lắc là l0 = 50cm . Cho g = 10m/s2 . Khi lò xo có chiều dài l = 40cm thì vận tốc bằng 0 và lực đàn hồi có độ lớn Fđh = 4N. Tính cơ năng của con lắc


Tiêu đề: Trả lời: Một bài con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:45:21 AM Ngày 28 Tháng Bảy, 2012
Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 1kg treo thẳng đứng dao động điều hòa . Chiều dài tự nhiên của con lắc là l0 = 50cm . Cho g = 10m/s2 . Khi lò xo có chiều dài l = 40cm thì vận tốc bằng 0 và lực đàn hồi có độ lớn Fđh = 4N. Tính cơ năng của con lắc

Độ cứng của lò xo [tex]k = \frac{F_{dh}}{l_{0} - l} = 40N/m[/tex]

Độ dãn của lò xo khi vật cân bằng : [tex]\Delta l_{0} = \frac{mg}{k} = 25cm[/tex]

Biên độ dao động của vật : [tex]A = l_{0} - l + \Delta l_{0} = 35cm[/tex]

Cơ năng của con lắc : [tex]E = \frac{1}{2}kA^{2} =[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Một bài con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: revo450 trong 09:03:13 PM Ngày 28 Tháng Bảy, 2012
vị trí v = 0 khi vật có l=40cm là biên âm phải không thầy???
Nếu biêm âm Fdh = 0, vì A>(denta) l
?????


Tiêu đề: Trả lời: Một bài con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: tttp trong 09:21:03 PM Ngày 28 Tháng Bảy, 2012
Fdh=-kx với x là độ dãn lò xo so với độ dài ban đầu của lò xo,Fdh =0 khi vật đi qua vị trí là độ dài ban đầu của lò xo nên Fdh trong trường hợp này không thể bằng 0 được,vì lò xo đang bị nén 10cm mà!