Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tttp trong 08:48:32 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11248Tiêu đề: bt con lắc lò xo!!help!!
Gửi bởi: tttp trong 08:48:32 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2012
một con lắc lò xo,khối lượng của vật 1kg dao động điều hòa với cơ năng 0.125 J.Tại thời điểm vật có vận tốc 0.25m/s thì có gia tốc -6.25[tex]\sqrt{3}[/tex] m/s^2. Tính độ cứng lò xo:
A.100N/m     B.200N/m   C.625N/m   D.400N/m
 giúp em với nha:) cảm ơn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: bt con lắc lò xo!!help!!
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 09:42:09 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2012
một con lắc lò xo,khối lượng của vật 1kg dao động điều hòa với cơ năng 0.125 J.Tại thời điểm vật có vận tốc 0.25m/s thì có gia tốc -6.25[tex]\sqrt{3}[/tex] m/s^2. Tính độ cứng lò xo:
A.100N/m     B.200N/m   C.625N/m   D.400N/m
 giúp em với nha:) cảm ơn nhiều

Hệ thức độc lập:[tex](\frac{v}{A\omega })^2+(\frac{a}{A\omega ^2})^2 = 1[/tex]

==> [tex]\frac{v^2}{\frac{2W}{m}}+\frac{a^2}{\frac{2W}{m^2}K}=1[/tex]

==> K