Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: sptls trong 09:45:50 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11236Tiêu đề: Tính thời gian vật đi được quãng đường trong dddh
Gửi bởi: sptls trong 09:45:50 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2012
vật dddh với phương trình x = 10sin([tex]\pi[/tex].t - [tex]\pi[/tex]/6)cm. Tính thời gian vật đi được S = 5 cm kể từ lúc t = 0 ?
Bạn nào có cách giải nhanh giúp mình với nhé
Tiêu đề: Trả lời: Cần giải đáp : Tính thời gian vật đi được quãng đường S trong dddh
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:59:03 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2012
vật dddh với phương trình x = 10sin([tex]\pi[/tex].t - [tex]\pi[/tex]/6)cm. Tính thời gian vật đi được S = 5 cm kể từ lúc t = 0 ?
Bạn nào có cách giải nhanh giúp mình với nhé
t=0 ==> x=-5cm=-A/2, v>0 ==> khi đi S=5cm vật đến VTCB ==>thời gian đi từ -A/2 đến 0 là T/12


Tiêu đề: Trả lời: Tính thời gian vật đi được quãng đường trong dddh
Gửi bởi: sptls trong 10:03:15 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2012
Cảm ơn anh, vậy còn bài này thì cách giải nhanh như thế nào :
 x= 5 sin(10[tex]\pi[/tex]t - [tex]\pi[/tex]/2) cm. Tính thời gian vật đi quãng đường S = 12,5 cm kể từ lúc t = 0Tiêu đề: Trả lời: Tính thời gian vật đi được quãng đường trong dddh
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:07:20 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2012
Cảm ơn anh, vậy còn bài này thì cách giải nhanh như thế nào :
 x= 5 sin(10[tex]\pi[/tex]t - [tex]\pi[/tex]/2) cm. Tính thời gian vật đi quãng đường S = 12,5 cm kể từ lúc t = 0


Cũng giải như thế