Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: rukabi hoc ly trong 05:21:25 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11232Tiêu đề: sóng kết hợp
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 05:21:25 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2012
 Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R (x < R) và đối xứng qua tâm của vòng tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát
sóng có bước sóng λ và x = 6λ. Số điểm dao động cực đại trên vòng tròn là
                A. 26                             B. 24                               C. 22.                              D. 20.
Anh chị Thầy cô giúp em bài này nhé
Em cảm ơn anh chị thầy cô ạ!!!Tiêu đề: Trả lời: sóng kết hợp
Gửi bởi: kydhhd trong 05:28:16 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2012
Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R (x < R) và đối xứng qua tâm của vòng tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát
sóng có bước sóng λ và x = 6λ. Số điểm dao động cực đại trên vòng tròn là
                A. 26                             B. 24                               C. 22.                              D. 20.
Anh chị Thầy cô giúp em bài này nhé
Em cảm ơn anh chị thầy cô ạ!!!


số cực đại giữa 2 nguồn: [tex]-6\lambda <k\lambda <6\lambda \Rightarrow -6<k<6[/tex]
có 11 giá trị của k
mỗi 1 giá trị của k cắt đường tròn tại 2 điểm------> có 22 điểm dao động cực đại trên đường tròn


Tiêu đề: Trả lời: sóng kết hợp
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 07:53:28 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2012
Nhưng ở Hai đầu nguồn vẫn có hai cực đại mà bạn
Sao lại không lấy 2 giá trị cực đại tại hai nguồn đó vậy
Bạn giúp mình với


Tiêu đề: Trả lời: sóng kết hợp
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:26:05 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2012
Nhưng ở Hai đầu nguồn vẫn có hai cực đại mà bạn
Sao lại không lấy 2 giá trị cực đại tại hai nguồn đó vậy
Bạn giúp mình với


Hai nguồn trong giao thoa sóng cơ là dao động cưỡng bức, cho nên khi tính toán ta không xét các nguồn vào đó.