Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tttp trong 02:27:40 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11228Tiêu đề: bt dòng điện xoay chiều!
Gửi bởi: tttp trong 02:27:40 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2012
em mạn phép được đăng lại bằi này vì cái topic cũ đã bị xóa rồi nên em chưa nhận được câu trả lời,khẩn cấp lắm ạ,mong mọi người giúp dùm:
   cường độ dòng điện qua một đoạn mạch xoay chiều có giá trị hiệu dụng I và tần số f.tính từ thời điểm có i=0,hãy tìm điện lượng qua tiết diện của mạch trong một nửa chu kỳ?


Tiêu đề: Trả lời: bt dòng điện xoay chiều!
Gửi bởi: havang1895 trong 03:01:09 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2012
em mạn phép được đăng lại bằi này vì cái topic cũ đã bị xóa rồi nên em chưa nhận được câu trả lời,khẩn cấp lắm ạ,mong mọi người giúp dùm:
   cường độ dòng điện qua một đoạn mạch xoay chiều có giá trị hiệu dụng I và tần số f.tính từ thời điểm có i=0,hãy tìm điện lượng qua tiết diện của mạch trong một nửa chu kỳ?

[tex]q = \int_{-T/4}^{T/4}{I_{0}cos(\omega t)dt} = \frac{I_{0}}{\omega }sin(\omega t)\mid_{-T/4}^{T/4} = 0[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bt dòng điện xoay chiều!
Gửi bởi: tttp trong 03:12:36 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2012
ủa,hình như là đáp án này k giống với đáp án trong sách của e thầy ơi!


Tiêu đề: Trả lời: bt dòng điện xoay chiều!
Gửi bởi: kydhhd trong 03:57:11 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2012
ủa,hình như là đáp án này k giống với đáp án trong sách của e thầy ơi!
em mạn phép được đăng lại bằi này vì cái topic cũ đã bị xóa rồi nên em chưa nhận được câu trả lời,khẩn cấp lắm ạ,mong mọi người giúp dùm:
   cường độ dòng điện qua một đoạn mạch xoay chiều có giá trị hiệu dụng I và tần số f.tính từ thời điểm có i=0,hãy tìm điện lượng qua tiết diện của mạch trong một nửa chu kỳ?

[tex]q = \int_{-T/4}^{T/4}{I_{0}cos(\omega t)dt} = \frac{I_{0}}{\omega }sin(\omega t)\mid_{-T/4}^{T/4} = 0[/tex]

bạn chỉnh lại chổ thay cận cuat thầy Havang là oke thôi
[tex]q=\frac{I_{0}}{\omega }(sin\frac{2\Pi }{T}.\frac{T}{4}-sin\frac{2\Pi }{T}(-\frac{T}{4}))=\frac{2I_{0}}{2\Pi f}=\frac{I0}{\Pi .f}[/tex]
[tex]\Rightarrow q=\frac{I\sqrt{2}}{\Pi f}[/tex]