Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: maigia trong 06:12:30 AM Ngày 26 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11223Tiêu đề: Cho em hỏi bài con lắc đơn lạ
Gửi bởi: maigia trong 06:12:30 AM Ngày 26 Tháng Bảy, 2012
Trong quá trình hoạt động của mình, nếu nhiệt độ của môi trường là t1, mỗi ngày đồng hồ quả lắc sẽ chạy nhanh  ∆t, còn nếu nhiệt độ là t2 thì  đồng hồ sẽ chạy chậm 3∆t. Đồng hồ trên đã được thiết kế để chạy đúng giờ ở nhiệt độ nào?


Tiêu đề: Trả lời: Cho em hỏi bài con lắc đơn lạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:08:17 AM Ngày 26 Tháng Bảy, 2012
Trong quá trình hoạt động của mình, nếu nhiệt độ của môi trường là t1, mỗi ngày đồng hồ quả lắc sẽ chạy nhanh  ∆t, còn nếu nhiệt độ là t2 thì  đồng hồ sẽ chạy chậm 3∆t. Đồng hồ trên đã được thiết kế để chạy đúng giờ ở nhiệt độ nào?
Chạy nhanh ở nhiệt độ t1 ==> [tex]1/2.\alpha.(t1-t).86400=-\Delta t[/tex]
Chạy chậm ở nhiệt độ t2 ==> [tex]1/2.\alpha.(t2-t).86400=3\Delta t[/tex]
[tex]==> \frac{t2-t}{t1-t}=-3[/tex]
[tex]==> t=\frac{t_2+3t_1}{4}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Cho em hỏi bài con lắc đơn lạ
Gửi bởi: suonbonuong trong 10:39:42 AM Ngày 30 Tháng Bảy, 2012
Anh Thạnh cho công thức TQ cái chứ không biết cái công thức đó đâu ra
Rồi hướng dẫn chứng minh công thức đó với


Tiêu đề: Trả lời: Cho em hỏi bài con lắc đơn lạ
Gửi bởi: maigia trong 12:29:19 PM Ngày 30 Tháng Bảy, 2012
Bạn chỉ cần xem công thức biến thiên chu kỳ do nhiệt độ nơi đặt con lắc thay đổi là được mà