Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mtuan69 trong 08:19:00 PM Ngày 24 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11211Tiêu đề: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: mtuan69 trong 08:19:00 PM Ngày 24 Tháng Bảy, 2012
Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần [tex]R_1 = 200 \Omega[/tex] mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần cảm có độ tự cảm [tex]L=\dfrac{2.\sqrt{3}}{\pi}[/tex]. Đoạn mạch MB có điện trở [tex]\ R_2[/tex] mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số là 50 Hz. Mắc Ampe kế với điện trở rất nhỏ vào MB thì Ampe kế chỉ 0,3 A. Nếu thay ampe kế bằng vôn kế có điện trở lớn thì vôn kế chỉ 60 V, hiệu điện thế trên vôn kế trễ pha [tex]60^0[/tex] so với hiệu điện thế hai đầu mạch AB. Giá trị của [tex]R_2[/tex] và C lần lượt là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:47:06 PM Ngày 24 Tháng Bảy, 2012
Bài đăng vi phạm nên bị khóa.

Đề nghị bạn đọc QUY ĐỊNH CẦN THIẾT trước khi đăng bài.