Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mr.kaku2704 trong 07:07:32 PM Ngày 23 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11197Tiêu đề: Dao động điều hòa
Gửi bởi: mr.kaku2704 trong 07:07:32 PM Ngày 23 Tháng Bảy, 2012
Mong thầy/cô và mọi người giải dùm em.

Câu 1: Một chất điểm dao động có phương trình li độ : x=10sin(4pit + pi/3) cm. Quãng đường vật đi từ thời điểm t1=1/16s đến t2=5s là ? ( Đáp số là 398,32cm )

Câu 2: Một lò xo thẳng đứng dao động điều hòa tại nơi có g=10m/s^2. Trong một chu kỳ dao động tỷ số giữa khoảng thời gian lò xo giãn và lò xo nén là 2. Gia tốc dao động cực đại của vật là ? ( Đáp số là 20m/2^2 )

Câu 3: Một con lắc lò xo gồm vật m1 ( mỏng, phẳng ) có khối lượng 2kg và lò xo có độ cứng K=100N/m đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát với biên độ A=5cm. Khi vật m1 đến vị trí biên thì người ta đặt nhẹ lên nó một vật có khối lượng m2. Cho hệ số ma sát giữa m2 và m1 là u=0,2; g=10 m/s^2. Giá trị của m2 để nó không bị trượt trên m1 là ? ( Đáp số là m>=0,5kg

Câu 4: Một vật dao đông theo phương trình x=2cos(5pit + pi/6)+1 (cm). Trong giây đầu tiên kể từ lúc  vật bắt đầu dao động vật đi qua vị trí có li độ x=2cm theo chiều dương được mấy lần ? ( Đáp số là 3 lần )
                                                            Em xin cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa
Gửi bởi: mr.kaku2704 trong 10:59:47 AM Ngày 27 Tháng Bảy, 2012
Mong các thầy/cô giải giúp e được k ạ ?  [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa
Gửi bởi: onehitandrun trong 02:15:04 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2012
Mong thầy/cô và mọi người giải dùm em.

Câu 1: Một chất điểm dao động có phương trình li độ : x=10sin(4pit + pi/3) cm. Quãng đường vật đi từ thời điểm t1=1/16s đến t2=5s là ? ( Đáp số là 398,32cm )

Câu 2: Một lò xo thẳng đứng dao động điều hòa tại nơi có g=10m/s^2. Trong một chu kỳ dao động tỷ số giữa khoảng thời gian lò xo giãn và lò xo nén là 2. Gia tốc dao động cực đại của vật là ? ( Đáp số là 20m/2^2 )

1/
Tại thời điểm ban đầu [tex]t_1=1/16s [/tex] ta có: [tex] \begin{cases} x=A\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \\ v<0 \end{cases} [/tex]
Ta có [tex] {\Delta}t=\frac{79}{16}=9T + \frac{T}{2} + \frac{3T}{8} [/tex]
Chỉ quan tâm đến T/2 và 3T/8
Quãng đường vật đi từ [tex] A\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} [/tex] theo chiều âm đến vị trí [tex] -A\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}[/tex] theo chiều dương là T/2
Quãng đường vật đi từ vị trí [tex]-A\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} [/tex] đến vị trí [tex] \frac{A\sqrt{3}}{2} [/tex] là 3T/8 ( Này bạn có thể tính trực tiếp từ CT hay tách ra từng đoạn nhỏ sài đường tròn để tính)
Vậy quãng đường cần tìm là: [tex] 9.4A + 2A +A\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} +\frac{A\sqrt{3}}{2} [/tex]
2/Gọi [tex]{\Delta}t [/tex] và T lần lượt là thời gian lò xo nén trong 1 chu kỳ và chu kỳ ==> thời gian lò xo dãn là [tex] T-{\Delta}t [/tex]
Ta có: [tex] \frac{T-{\Delta}t}{{\Delta}t}=2 \to {\Delta}t=\frac{T}{3} [/tex]
Do [tex] {\Delta}t=\frac{T}{3} \Rightarrow {\Delta}l=\frac{A}{2} [/tex]
Từ đây dễ dàng tìm gia tốc max