Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lachong_95 trong 04:38:40 PM Ngày 23 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11195Tiêu đề: giúp em về va chạm tắt dần nữa ạ
Gửi bởi: lachong_95 trong 04:38:40 PM Ngày 23 Tháng Bảy, 2012
PC 8. Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ m1 = 300g. Khi m1 đang ở vị trí cân bằng, đặt vật m2 = 200g cách m1 một khoảng 92 cm về phía không có lò xo. Hệ số ma sát giữa các vật với mặt phẳng ngang là  0,05. Bắn m2 vào m1 theo phương trục lò xo với vận tốc ban đầu là 240 cm/s. Va chạm là hoàn toàn đàn hồi. Sau khi va chạm, chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo lần lượt là lmax = 94 cm và lmin = 108 cm. Tìm độ cứng k của lò xo.
A. 181 N/m   B. 168 N/m   C. 141 N/m   D. 118 N/m
PC 9. Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ độ cứng k = 10 N/m có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ m1 = 200g. Ban đầu giữ m1 tại vị trí lò xo bị nén 5cm, đặt vật m2 = 200g cách m1 một khoảng 8 cm. Hệ số ma sát giữa các vật với mặt phẳng ngang là 0,05. Tại cùng một thời điểm, thả nhẹ m1 và bắn m2 vào m1. Hỏi vận tốc ban đầu phải truyền cho m2 là bao nhiêu để sau lần va chạm đầu tiên thì m1 không còn dao động. Coi va chạm là hoàn toàn đàn hồi. Lấy g = 10 m/s2
A. v < 14,1 (cm/s)   B. 14,1 < v < 20 (cm/s)   C. v > 20 cm/s   D. Vô nghiệm
  NHờ thầy cô và các bạn giúp đỡ ạ. em xin cảm ơn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: giúp em về va chạm tắt dần nữa ạ
Gửi bởi: havang1895 trong 08:50:49 PM Ngày 23 Tháng Bảy, 2012
PC 8. Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ m1 = 300g. Khi m1 đang ở vị trí cân bằng, đặt vật m2 = 200g cách m1 một khoảng 92 cm về phía không có lò xo. Hệ số ma sát giữa các vật với mặt phẳng ngang là  0,05. Bắn m2 vào m1 theo phương trục lò xo với vận tốc ban đầu là 240 cm/s. Va chạm là hoàn toàn đàn hồi. Sau khi va chạm, chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo lần lượt là lmax = 94 cm và lmin = 108 cm. Tìm độ cứng k của lò xo.
A. 181 N/m   B. 168 N/m   C. 141 N/m   D. 118 N/mvận tốc m2 trước va chạm: [tex]v_{2}^{2} - v_{0}^{2} = - 2.\mu .g.s --> v_{2} = 220cm/s[/tex]
Vận tốc vật 1 sau va chạm: [tex]v_{1}' = \frac{2m_{2}v_{2} + (m_{1} - m_{2})v_{1} }{m_{1} + m_{2}} = \frac{2.200.220}{300 + 200} = 176cm/s[/tex]
[tex]v_{1}' = \sqrt{\frac{k}{m}}.A; l_{min} = l_{cb} - A + \frac{\mu.m.g}{k};l_{max} = l_{min} + 2A - 4\frac{\mu.m.g}{k}; --> 14 = 2A - 4\frac{\mu.m.g}{k} --> A = 7 +2\frac{\mu.m.g}{k}[/tex]
[tex]v_{1}' = \sqrt{\frac{k}{m}}(0,07 + 2\frac{\mu.m.g}{k}) --> k = 181[/tex]Tiêu đề: Trả lời: giúp em về va chạm tắt dần nữa ạ
Gửi bởi: havang1895 trong 09:09:09 PM Ngày 23 Tháng Bảy, 2012

PC 9. Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ độ cứng k = 10 N/m có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ m1 = 200g. Ban đầu giữ m1 tại vị trí lò xo bị nén 5cm, đặt vật m2 = 200g cách m1 một khoảng 8 cm. Hệ số ma sát giữa các vật với mặt phẳng ngang là 0,05. Tại cùng một thời điểm, thả nhẹ m1 và bắn m2 vào m1. Hỏi vận tốc ban đầu phải truyền cho m2 là bao nhiêu để sau lần va chạm đầu tiên thì m1 không còn dao động. Coi va chạm là hoàn toàn đàn hồi. Lấy g = 10 m/s2
A. v < 14,1 (cm/s)   B. 14,1 < v < 20 (cm/s)   C. v > 20 cm/s   D. Vô nghiệm
  NHờ thầy cô và các bạn giúp đỡ ạ. em xin cảm ơn nhiều

Để m1 không còn dao động thì v1' = 0 và tại vị trí đó Fhf < Fms --> khoảng li độ của vật x1.
Từ năng lượng --> khoảng biến thiên của vận tôc v1
quãng đường vật 2: 8 - x1
vận tốc vật 2: v2^2 - v0^2 = 2.muy.g.(8-x1) --> v2 của vật 2 trước va chạm
Viết pt tính v1' và cho bằng 0 --> khoảng biến thiên của v2 --> khoảng biến thiên của v0
Bài này công thức nhiều quá, lúc nào có thời gian sẽ giải. Mấy bài quá khó thế này khả năng ra thi ĐH chỉ khoảng 0,001%. Không nên làm nhiều mấy bài này.


Tiêu đề: Trả lời: giúp em về va chạm tắt dần nữa ạ
Gửi bởi: lachong_95 trong 09:33:14 PM Ngày 23 Tháng Bảy, 2012
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11194.0
Thầy cô giaỉ giúp em bài ở trên luôn với ạ. Em xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: giúp em về va chạm tắt dần nữa ạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:30:29 PM Ngày 29 Tháng Tám, 2012
PC 8. Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ m1 = 300g. Khi m1 đang ở vị trí cân bằng, đặt vật m2 = 200g cách m1 một khoảng 92 cm về phía không có lò xo. Hệ số ma sát giữa các vật với mặt phẳng ngang là  0,05. Bắn m2 vào m1 theo phương trục lò xo với vận tốc ban đầu là 240 cm/s. Va chạm là hoàn toàn đàn hồi. Sau khi va chạm, chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo lần lượt là lmax = 94 cm và lmin = 108 cm. Tìm độ cứng k của lò xo.
A. 181 N/m   B. 168 N/m   C. 141 N/m   D. 118 N/m

vận tốc m2 trước va chạm: [tex]v_{2}^{2} - v_{0}^{2} = - 2.\mu .g.s --> v_{2} = 220cm/s[/tex]
Vận tốc vật 1 sau va chạm: [tex]v_{1}' = \frac{2m_{2}v_{2} + (m_{1} - m_{2})v_{1} }{m_{1} + m_{2}} = \frac{2.200.220}{300 + 200} = 176cm/s[/tex]
[tex]v_{1}' = \sqrt{\frac{k}{m}}.A; l_{min} = l_{cb} - A + \frac{\mu.m.g}{k};l_{max} = l_{min} + 2A - 4\frac{\mu.m.g}{k}; --> 14 = 2A - 4\frac{\mu.m.g}{k} --> A = 7 +2\frac{\mu.m.g}{k}[/tex]
[tex]v_{1}' = \sqrt{\frac{k}{m}}(0,07 + 2\frac{\mu.m.g}{k}) --> k = 181[/tex]


+ Bài giải của thầy tôi vẫn chưa hiểu sao Thầy lại lấy VTCB tạm là VT ở đó xảy ra va chạm.
+ Nếu hiểu ở VT có x=0 là VT va chạm thì công thức [tex]v=A.\omega[/tex] của thầy hình như không còn đúng nữa.