Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 09:52:23 PM Ngày 13 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11098Tiêu đề: sóng dừng
Gửi bởi: santacrus trong 09:52:23 PM Ngày 13 Tháng Bảy, 2012
Một sợi dây đàn hồi dài 1,6m treo thẳng đứng, đầu trên gắn với một nguồn dao động có tần số 85Hz, đầu dưới tự do. Trên dây xảy ra hiện tượng sóng dừng, có tất cả 9 nút sóng (đầu trên của dây sát một nút sóng). Tốc độ truyền sóng của dây là:
A. 24m/s   B. 32m/s   C. 34m/s   D. 40m/s
nhờ thầy cô giúp!


Tiêu đề: Trả lời: sóng dừng
Gửi bởi: kydhhd trong 10:03:47 PM Ngày 13 Tháng Bảy, 2012
Một sợi dây đàn hồi dài 1,6m treo thẳng đứng, đầu trên gắn với một nguồn dao động có tần số 85Hz, đầu dưới tự do. Trên dây xảy ra hiện tượng sóng dừng, có tất cả 9 nút sóng (đầu trên của dây sát một nút sóng). Tốc độ truyền sóng của dây là:
A. 24m/s   B. 32m/s   C. 34m/s   D. 40m/s
nhờ thầy cô giúp!
ĐK sóng dừng 1 nút 1 bụng:
[tex]l=(2k-1)\frac{v}{4f}\Rightarrow 1,6=(2.9-1)\frac{v}{4.8,5}\Rightarrow v=3,2m/s[/tex]