Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: snowangel1103 trong 02:48:55 PM Ngày 10 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11060Tiêu đề: Điện lớp 9
Gửi bởi: snowangel1103 trong 02:48:55 PM Ngày 10 Tháng Bảy, 2012
1/ có nhiều điện trở giống nhau [tex]R=4\Omega[/tex]. tìm cách ghép với số điện trở ít nhất sao cho Rtđ[tex]=6,4\Omega[/tex]

2/ có 4 điện trở giống nhau, mỗi điện trở là [tex]R=6\Omega[/tex]. tìm cách ghép để có bộ điện trở bằng [tex]10\Omega[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Điện lớp 9
Gửi bởi: Mr.Ken trong 03:37:58 PM Ngày 12 Tháng Bảy, 2012
1/ vì R < Rtd nên đoạn mạch gồm R nt R1 (ĐK: R1>0)
Ta có Rtd = R + R1 => R1 = 6,4 - 4 = 2,4 [tex]\Omega[/tex]
    vì R > R1 nên R1 gồm R // R2   (ĐK: R2>0)
Ta có R1 = [tex]\frac{R.R2}{R+R2}[/tex] => R2=6[tex]\Omega[/tex]
    vì R < R2 nên R2 gồm R nt R3  (ĐK: R3>0)
Ta có R2 = R + R3 => R3 = 6 - 4 = 2[tex]\Omega[/tex]
    vì R > R3 nên R3 gồm R // R4   (ĐK: R4>0)
Ta có R3 =[tex]\frac{R.R4}{R+R4}[/tex] => R4=4[tex]\Omega[/tex] = R
 Vậy phải cần tối thiểu 5 điện trở R


Tiêu đề: Trả lời: Điện lớp 9
Gửi bởi: thietbitruonghoc trong 09:53:47 PM Ngày 19 Tháng Chín, 2012
Mình thắc mắc là bài này có thể giải = thực tế được không nhỉ ?