Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: biendong trong 10:37:39 AM Ngày 09 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11049Tiêu đề: Nhờ Thầy cô và các bạn giải giúp bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: biendong trong 10:37:39 AM Ngày 09 Tháng Bảy, 2012
Con lắc lò xo dao động trên đường nằm ngang với biên độ 8cm, chu kì 0,5s, vật nặng có khối lượng 400g. Lực đàn hồi lớn nhất Fmax mà lò xo tác dụng lên vật gần bằng
      A.  5,0N.       B. 6,0N.       C. 7,0N.       D. 8,0N.


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ Thầy cô và các bạn giải giúp bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: kydhhd trong 11:11:44 AM Ngày 09 Tháng Bảy, 2012
Con lắc lò xo dao động trên đường nằm ngang với biên độ 8cm, chu kì 0,5s, vật nặng có khối lượng 400g. Lực đàn hồi lớn nhất Fmax mà lò xo tác dụng lên vật gần bằng
      A.  5,0N.       B. 6,0N.       C. 7,0N.       D. 8,0N.

[tex]F=kA=m.\frac{4\Pi ^{2}}{T^{2}}A=...=5N[/tex]