Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: pacsin trong 07:34:15 AM Ngày 07 Tháng Bảy, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=11034Tiêu đề: hàm số
Gửi bởi: pacsin trong 07:34:15 AM Ngày 07 Tháng Bảy, 2012
cho         y= (x+1)/(x-1)   (c)
          tìm những điểm trên trục 0y mà tại đó kẻ đc một tiếp tuyến với đồ thị (C)

nhờ mọi ng giúp đỡ
cảm ơn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: hàm số
Gửi bởi: whitesnow trong 09:30:37 AM Ngày 07 Tháng Bảy, 2012
Mình xin giải sơ sơ :
Goi M(0;b) là điểm cần tìm :

Ta có: [tex]y' = \frac{-2}{(x-1)^2}[/tex]

Goi [tex]I(x_0;y_0)[/tex] là tiếp điểm

Pttt có dạng

[tex]y = \frac{-2(x-x_0)}{(x_{0}-1)^2} + \frac{x_0 + 1}{x_0-1}[/tex]

Mà điểm M(0;b) thuộc tiếp tuyến nên:

[tex]b = \frac{2x_0}{(x_0 - 1)^2} + \frac{x_0 + 1}{x_0 - 1}[/tex] (1)

Bài tóan trở thành tìm b để PT (1) có 1 nghiệm


Tiêu đề: Trả lời: hàm số
Gửi bởi: pacsin trong 12:39:52 PM Ngày 07 Tháng Bảy, 2012
cảm ơn bạn nhieu